Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TRAVEL12 - VOI 2012 Hành trình du lịch

Công ty du lịch tư nhân Travel chuyên tổ chức các tour du lịch nội địa. Có n thành phố nằm trong phạm vi khai thác của công ty. Các thành phố được đánh số từ 1 đến n. Có m cặp thành phố có đoạn đường hai chiều trực tiếp nối chúng. Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong các kỳ nghỉ ngắn hạn, công ty chỉ khai thác các tour đi vòng quanh 4 thành phố theo các đoạn đường trực tiếp nối chúng. Để chắc chắn có thể khai thác những tour như vậy, công ty tiến hành khảo sát xem liệu có 4 thành phố nào tạo thành một hành trình khép kín xuất phát từ một thành phố đi qua 3 thành phố còn lại, mỗi thành phố đúng một lần và quay về thành phố xuất phát hay không.

Yêu cầu: Hãy giúp công ty kiểm tra xem có tồn tại hành trình nào như vậy hay không.
Ràng buộc: 50% số tests ứng với 50% số điểm của bài có n ≤ 500.

Input

  • Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương n,m (n ≤ 10000; m ≤ 200000)
  • Dong thứ i trong số m dòng tiếp theo chứa 2 số là chỉ số 2 thành phố có đoạn đường trực tiếp nối chúng

Output

Ghi ra 4 số nguyên dương theo thứ tự là 4 thành phố trên một hành trình tìm được hoặc ghi số -1 nếu câu trả lời là phủ định.

Example

Input:
5 6
1 2
1 5
2 3
2 5
3 4
4 5 Output: 4 5 2 3

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2012-01-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VOI 2012

hide comments
2019-01-16 14:21:43 Bác Ba Phì
Ad xem lại test nhé, có vẻ như có một test nào đó chỉ số đỉnh bằng n+1.
2019-01-02 16:45:33
lưu ý : giữ 2 đỉnh có thể có nhiều cạnh
2019-01-02 16:42:06
dfs danh sách kề theo đề là 90 :vv
2018-10-13 10:48:12
dfs

Last edit: 2018-10-13 10:48:43
2018-10-13 10:47:10
cho mấy bạn dfs 75:
dfs từ đỉnh i thì đánh dấu luôn i đã đi ( ko reset)
2017-12-27 23:25:26
cho em hỏi nếu có nhiều trường hợp thì xuất cái nào cũng được ạ ?
vd test đề em ra 2 3 4 5 , chấm thử được 45 ấy
2017-12-01 17:49:35
duyệt theo ds kề là 90 rồi
2017-11-13 08:04:58
85 là sao vậy mn
2017-09-11 18:11:07 an IM3 Ex-Member of Bit
Bài này mình AC sau khi xử lý loại bỏ cạnh trùng nhau trong input, khá dị.
2017-07-24 06:23:06
Xem code và lời giải tại https://vietcodes.github.io/code/27

Last edit: 2017-08-06 10:58:03
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.