Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TPTICKET - Chuyến tàu Hải Phòng - Long An

Vào năm 2011 người ta phát minh ra tàu siêu tốc có thể chứa rất nhiều người. Tuyến đường mà tàu đi sẽ có N ga được đánh số từ 0 đến N-1. Trên tàu có K chỗ ngồi.

Trung tâm quản lí tàu nhận được M yêu cầu từ khách hàng và trung tâm đó sẽ phải đáp ứng M yêu cầu đó theo thứ tự nhập vào.

Vé sẽ được bán cho khách hàng nếu trên đoạn đường mà khách hàng đó yêu cầu có ghế còn trống. Khi khách xuống tại một ga nào đó, ghế của người đó sẽ được coi là ghế trống kể từ ga đó và có thể bán cho người có nhu cầu đi. Với mỗi khách hàng ta được biết X và Y là ga lên và ga xuống của hành khách đó.

_ Nếu yêu cầu của hành khách được đáp ứng, trung tâm sẽ thông báo 1.

_ Ngược lại nếu yêu cầu của hành khách không thể đáp ứng, trung tâm sẽ thông báo 0.

Input

_ Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên N,K,M

_ M dòng sau mỗi dòng chứa 2 số nguyên X và Y

_ Giới hạn: 1<=N,K<=100000, 1<=M<=500000, 0<=X<Y<=N-1

Output

_ Gồm M dòng ứng với M yêu cầu của khách hàng, dòng thứ i in ra 1 nếu yêu cầu thứ i được đáp ứng ngược lại in ra 0.

Ví dụ

Input:

5 1 4
0 1
1 2
2 4
2 3
Output:
1
1
1
0

Được gửi lên bởi:PNL
Ngày:2009-08-03
Thời gian chạy:0.700s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2020-04-23 04:33:11
Ki vay nhi bai nay minh lam bang Priority_queue ma lai sai nhi
2017-08-13 18:41:26
đcmmmm bố ac rồi :D tom_tom
2017-07-19 15:26:39
C++ thay cin, cout thành scanf, printf từ TLE thành AC :v
2017-07-04 18:10:54
cả chuyến đi nó đều cần ghế hay chỉ cần có ghế trong chuyến đi vậy nhỉ ???
2017-07-02 16:54:18
mất mấy lần sub vì sai ngu @@
@phanduy16
2014-09-15 10:08:07 trung thien
toan qua thoi gian :'(, ai ac r chi vs
2012-10-11 07:53:55 Phạm Bá Thái
tai sao nLogn ma van TLE???????
2012-09-23 05:54:08 2ez
time vừa đủ quá, ><'' nộp cùng 1 bài mà lúc máy chậm thì TLE lúc thì AC
2010-09-30 07:36:50 Mr.[L]e0
Bài này xét từng khách hàng và dùng priority_queue đúng ko nhỉ?
:( ko biết có j đặc biệt ko mà mình debug mãi ko thấy sai mà cũng ko AC :(
2009-08-07 04:00:18 PNL
N=1 thì tàu luôn luôn trống (ko có test N=1)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.