Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TNHWIFI - Cafe WIFI

Trong một thành phố, người ta thấy có M con đường song song theo hướng đông - tây và N con đường song song theo hướng bắc - nam, khoảng cách giữa hai con đường song song với nhau là 1. Tại mỗi giao lộ đều có một quán cafe. K quán cafe trong số này là cafe Wifi, wifi của mỗi quán không giống nhau, wifi của quán cafe thứ i cho phép người dùng có thể truy cập trong phạm vi bán kính Ri với tốc độ đường truyền là Bi. Bởi vậy người ngồi tại một quán cafe không có wifi vẫn có thể truy cập wifi của quán cafe khác nếu cách quán cafe đó không quá Ri.

Giả sử laptop của bạn được trang bị một thiết bị đặt biệt có khả năng kết hợp tốc độ đường truyền của các quán cafe wifi mà chúng phủ sống đến địa điểm của bạn hiện tại, để nhận được đường tuyền có tốc độ bằng tổng tốc độ của các đường truyền wifi của các quán cafe đó.

Hãy xác định tốc độ đường truyền tối đa mà khi ngồi tại một quán cafe nào đó bạn có thể nhận được và đếm số lượng các quán cafe như thế.

Input

  • Dòng đầu ghi số nguyên M (1<=M<=30000), là số con đường theo hướng đông - tây.
  • Dòng thứ hai ghi số nguyên N (1<=N<=1000), là số con đường theo hướng bắc - nam.
  • Dòng thứ ba ghi số nguyên K (1<=K<=1000), là số quán cafe wifi.
  • K dòng tiếp theo mỗi dòng chứa thông tin về các quán cafe wifi gồm 4 số nguyên: x, y, R, B. Với x,y lần lượt là số thứ tự của con đường theo hướng bắc - nam, đông - tây của quán cafe wifi, R, B lần lượt là bán kính phủ sống và tốc độ của quán cafe wifi đó. (1<=x<=N, 1<=y<=M, 1<=R<=30000, 1<=B<=10000)

Output

  • Dòng thứ nhất là tốc độ đường truyền tối đa mà bạn có thể nhận được.
  • Dòng thứ hai là số lượng các quán cafe wifi mà tại đó bạn có thể nhận tốc độ đường truyền tối đa trên. 

Example

Input:
3
5
3
1 3 2 5
3 1 2 7
5 1 1 5

Output:
12
5

Ảnh minh họa cho ví dụ


Được gửi lên bởi:Hacker7
Ngày:2011-06-28
Thời gian chạy:0.461s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:2009 Canadian Computing Competition

hide comments
2017-08-22 20:18:06 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/tnhwifi-spoj-cafe-wifi/
2015-12-16 09:05:41 The Flash
cái hình tào lao dễ sợ
2015-09-15 16:09:15 Anh Duc Le
tương tự bài C11CIR
2011-08-01 14:56:35 kenji
cho em hoi input voi output lam` sao moi' dung' vay?
2011-07-02 02:18:51 Nguyên
2009 Canadian Computing Competition
2011-06-29 09:17:32 T-7
em không rõ, đây là một bài tập thầy giao em làm lúc trước :D
2011-06-28 20:38:54 dhkhtn
nguon bai?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.