Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TNHTEST - Kiểm tra siêu máy tính

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/tnhtest


yenthanh132 vừa mới mua được một chiếc siêu máy tính, mạnh gấp trăm lần siêu máy tính mạnh nhất thế giới hiện nay - Sequoia - có thể tính được 16,32 triệu tỷ (16,32 x 1015) phép tính trong một giây. Để thử nghiệm sức mạnh chiếc siêu máy tính của mình, yenthanh132 đã viết ra một chương trình đơn giản để tính phép tính các phép tính có dạng amod c. Kết quả chiếc siêu máy tính này đã tính ra kết quả trong chớp nhoáng mặc dù yenthanh132 đã nhập vào những số cực kì lớn.

Nhưng với tính vốn rất cẩu thả của mình, yenthanh132 sợ có sai sót trong chương trình vừa viết nên muốn kiểm tra lại, nhưng nếu tiến hành kiểm tra thì yenthanh132 sẽ lại sợ có sai sót trong quá trình kiểm tra nên sẽ phải tiến hành kiểm tra lại quá trình kiểm tra trước đó của mình... đó sẽ là một vòng lặp vô tận... chỉ mới liên tưởng đến việc đó thôi mà yenthanh132 đã muốn xỉu rồi @@

Bạn là một người tốt bụng, và cũng là một lập trình viên siêu hạng, tuy không có được chiếc siêu máy tính như yenthanh132 nhưng hãy giúp anh ta tính kết quả của bài toán amod c một cách chính xác để yenthanh132 có thể lấy kết quả của bạn để kiểm tra xem chương trình của anh ta xuất ra có đúng không.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số a. (2 <= a < 101000000)

- Dòng thứ hai chứa số b. (1 <= b < 101000000)

- Dòng chứ ba chứa số c. (2<=c<=109)

Chú ý: số a,b có thể có độ dài lên tới 999999 chữ số.

Output

- Một dòng duy nhất là kết quả của phép tính amod c

Ví dụ

Input 1:
2
5
1000000

Output 1:
32

Input 2:
123
456
123456

Output 2:
17505

Được gửi lên bởi:Hacker7
Ngày:2012-07-21
Thời gian chạy:0.604s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2017-08-13 17:43:58
các bạn cho mình hỏi cái , ai ac mà test này bị sai ko ??
6 3 4 đúng ra 0 mà mình chạy ra 2 ??
2017-08-13 17:12:19
k

Last edit: 2017-09-13 02:03:23
2017-04-17 15:27:58
hahaha, time 0.04, thank kc97ble :v
@phanduy16
2013-08-21 12:18:37 DKM
đọc đề mà phát sợ
2013-01-15 10:33:44 Em Là Siêu Nhân
Mặc dù chưa AC nhưng mình nghĩ lừa ở chỗ c <= 10^9 => kq nằm trong phạm vi longint

Last edit: 2013-01-15 10:34:10
2012-11-22 03:39:29 Phạm Bá Tuấn Chung
sao mình toàn bị TLE thể nhỉ? dùng ETF rồi mà chết.

Last edit: 2019-07-01 07:51:00
2012-07-24 13:08:39 Ðã Code Là Quyết Ac
oh mình bị lừa tình mà không biết lừa chỗ nào
2012-07-23 02:49:11 Thắng 20 cm
lừa tình thou, chả có gì đâu
2012-07-21 16:06:52 the apple of my eyes
ôi cái đề! vãi
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.