Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SNAD - Số lượng số

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/snad


Đếm số lượng các số có tích của nó với tổng các chữ số của nó nằm trong khoảng [X, Y] cho trước.

Dữ liệu

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số test (T < 21).
  • T dòng sau mỗi dòng ghi cặp số X, Y (0 < X <= Y < 10^19).

Kết qủa

Ghi trên T dòng mỗi dòng là số lượng số tìm được.

Ví dụ

 
Dữ liệu: 
1
20 30
Kết qủa 
2

Được gửi lên bởi:Trần Hải Đăng
Ngày:2010-05-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Từ một lần đọc vội và nhầm đề bài QVSICK

hide comments
2021-01-22 14:48:35
dp digit = ))
2018-11-25 08:52:32
mình AC rồi nhưng cho mình hỏi test X=1, Y=10^19 ra bao nhiêu vậy (mình ra là 133976256787984585) ? Cảm ơn :D.
2015-10-14 02:40:35 ÐÐ
Đề nghị Ad sửa lại là trọng đoạn nhé, làm mình sai
2015-09-24 11:09:16 Lollipop


Last edit: 2015-09-24 11:16:47
2013-04-22 08:21:50 toi quan nice
sao mình test thử thấy có 4 lận mà? lẽ nào ko hiểu đề vậy trời!!!???
2010-06-08 21:56:17 Trần Hải Ðãng
Cảm ơn bạn đã ghóp ý
2010-05-29 14:20:16 Phạm Quang Vũ
problem setter xem lại dùm cái đề bài nhé, đề ghi Y < 10^18 mà hình như có số có 19 chữ số làm mình bị WA :(
2010-05-28 22:03:39 Tue Le
Time limit is too strict for my solution +_+
2010-05-27 14:48:44 Khúc Anh Tuấn
Thay vì viết số 1 và 18 số 0, bạn viết 10^18 sẽ dễ nhìn hơn nhiều đấy. Nhìn cái số lác cả mắt.
2010-05-26 10:08:08 Trần Hải Ðãng
OK, đã có người AC, có vẻ như không cần lo về bộ test nữa :D
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.