Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SEARCH1 - Other search problem

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274833/problem/G

Đề bài và yêu cầu giữ nguyên như bài Search (http://vn.spoj.com/problems/SEARCH)

Khác chỗ yêu cầu phải có đầy đủ cả số lượng các phần tử của dãy A trong dãy con của C.

Xin lỗi các bạn, kết quả có thể rỗng :">

Example

Input

4 2 12

1 1 2 3

5 9

1 2 9 2 2 1 4 5 3 1 1 2

 Output

4

 

Input

4 2 11

1 1 2 3

5 9

1 2 9 2 2 1 4 5 3 1 2

 Output

0


Được gửi lên bởi:Erik
Ngày:2013-01-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GRV JAVA JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Nguồn bài:Hiểu nhầm đề bài Search hôm thi Hp :(

hide comments
2014-09-14 05:58:19 Human Immunodeficiency Virus
hiểu cái đề bài search kia theo cái này. đêm code sai của bài kia nộp bài này và ac . đậu má
2014-09-11 18:30:05 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
bài này đâu có gì khác search đâu, còn dễ hơn ấy chứ, nói chung là thấy ít người làm nên tưởng khó vồn ai zè dễ vồn
2014-09-11 11:18:31 .
haha
2014-09-11 10:50:35 Stupid Dog
hoho
2014-09-11 10:43:04 Van Hac chuyen Sinh
hihi
2014-03-30 10:28:50 Lollipop
thừa có được tính là đầy đủ k
2013-06-18 04:09:30 Doraemon Grapes
o(n^2) sao vẫn AC!!!!
2013-01-19 08:48:49 RR
-_- ơ đứa nào dùng account mình comment thế này

Last edit: 2013-07-05 12:05:00
2013-01-17 03:47:26 Ngô Huỳnh Ngọc Khánh♥(TN)♥
bài này mình thấy đơn giản hơn bài SEARCH vì k cần phải tính số lượng phần tử khác nhau :D, chỉ cần code và chạy thôi
2013-01-05 13:27:55 abcdef
ps cho hỏi bài em bị lỗi gì thế ạ ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.