Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ROCKS - Rocks Game

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274830/problem/X

Những con bò sắp có kế hoạch thư giãn và nghỉ ngơi , FJ muốn chúng thông minh hơn bằng một trò chơi giải trí.

Có N(1<=N<=15)  cái lỗ giống hệt nhau nằm trên sân, chúng nằm một đường thằng. Ban đầu tất cả các lỗ đều trống rỗng. Luật chơi được mô tả như sau : Trong lượt chơi của mình, các con bò sẽ được lấy đi đúng một viên đá từ một cái lỗ (nếu lỗ đó có đá), hoặc được đặt thêm vào một cái lỗ trống đúng một viên đá. Bằng cách như thế, các con bò có thể thay đổi trạng thái của các lỗ. Người thắng sẽ là người ko được phạm luật ( tất nhiên) và phải đi đến được tất cả các trạng thái khác nhau có thể tạo ra từ N lỗ này(Có tất cả 2^N trạng thái), mỗi trạng thái chỉ được đến duy nhất một lần , và cuối cùng về được trạng thái ban đầu.

        Holes
time 1 2 3
-----------------
0 O O O Trạng thái ban đầu
1 O O X Đặt thêm một viên đã vào lỗ thứ 3
2 X O X Đặt thêm một viên đã vào lỗ thứ 3
3 X O O Lấy đi viên đã ở lỗ thứ 3
4 X X O Đặt thêm một viên đá ở lỗ thứ 2
5 O X O ...
6 O X X ...
7 X X X ...
8 X O X ...
Đi như trên là phạm luật, vì trạng thái ở giây thứ 8 giống ở giây thứ 2.

Input

+Gồm một dòng duy nhất là số tự nhiên N.

Output

+Gồm 2^n+1 dòng, mỗi dòng mô tả một trạng thái của các lỗ. Dòng đầu tiên và dòng cuối cùng phải mô tả trạng thái ban đầu.

Example

Input:
3

Output:

OOO
OXO
OXX
OOX
XOX
XXX
XXO
XOO
OOO

Nếu có nhiều đáp án, bạn chỉ cần in ra một đáp án bất kỳ nào đó.

Được gửi lên bởi:Phan Công Minh
Ngày:2010-03-18
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:USACO Mar 10 - Silver division

hide comments
2017-05-30 18:22:56
Bảng mã gray n - bit thôi :v
2014-10-12 07:20:06 Nắng
duyệt trâu :/
2013-11-23 08:17:00 Ngọc
sao chạy ở máy thì bình thường mà lên đây toàn lỗi biên dịch thôi thế nhỉ?
2013-09-01 09:53:47 Blazing Heart
bài này QL bình thường thôi cũng AC -_-
2012-12-03 14:25:49 Zịt Kon Kute
2^15=32768, mình dùng kiểu word thì chỉ được 53đ (mặc dù mình đã thử với input là 15 vẫn chạy tốt), sau đó, mình đổi sang kiểu longint mới được 100đ, tại sao vậy nhỉ ????
2012-08-08 11:35:44 123
In ra chữ 'X' in hoa , 'O' in hoa .Mấy lần mình bị WA lỗi này.
2011-08-01 02:43:39 Tâm Chớp Nhoáng
các bạn tìm hiểu mã Gray trong lý thuyết kỹ thuật xung số nhé, vừa xơi con F môn đó xong thì lại ac bài này, ý trời ^^

Last edit: 2011-08-01 02:46:40
2011-05-22 16:51:01 Noyethug
aj chi? cho e baj nay in ra cac ki' tu. k a...................
e lm kq tren may dug' sao len toan 0d.........:(
2011-05-22 16:28:09 Noyethug
in ra cac ki' tu. X va' O ak'???????
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.