Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

RAOVUON - Rào Vườn

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/raovuon


Bạn Minh Đức là chủ một vườn cây ăn quả lớn ở miền Nam. Nếu nhìn từ trên cao xuống, các gốc cây giống như các điểm trên mặt phẳng tọa độ là mặt đất. Đã nhiều năm rồi, bạn Minh Đức không được bội thu do nạn đạo tặc. Do vậy, năm ngoái bạn Minh Đức quyết tâm rào khu vườn của mình lại. Để làm được điều này, bạn Minh Đức chăng đường rào theo các gốc cây để tạo thành một đa giác bao kín vườn cây. Do tính keo kiệt và chi phí của đường rào là rất đắt, bạn Minh Đức đã tính toán chi li để đường rào có chu vi nhỏ nhất có thể. Chắc các bạn cũng biết đây là bài toán tin cơ bản : tìm bao lồi nhỏ nhất của một tập điểm. Tuy nhiên, năm nay bạn Minh Đức cũng không thu hoạch được thêm nhiều. Lý do là có một số cây ở đường biên của hàng rào vẫn không thoát khỏi bàn tay của đạo tặc. Năm nay bạn Minh Đức quyết xây dựng lại hàng rào để cho không còn cây nào nằm ở đường biên nữa. Để làm được điều này, thay vì chăng đường rào theo các gốc cây, bạn Minh Đức sẽ chăng đường rào theo các cột sắt có sẵn trong vườn. Vị trí của các cây và cột sắt đã rõ, nhưng xây dựng làm sao để hàng rào có chu vi nhỏ nhất vẫn là vấn đề nan giải. Bạn hãy giúp bạn Minh Đức giải quyết bài toán khó trên và cùng chia sẻ một vụ mùa bội thu.

Input

Dòng đầu là số N ( N <= 100 ). Là số cây trong vườn.
N dòng sau, mỗi dòng ghi 2 số là tọa độ của một cây trong vườn.
Dòng tiếp theo là số M ( M <= 100 ). Là số cột sắt trong vườn.
M dòng sau, mỗi dòng ghi 2 số là tọa độ của một cột sắt.
Các tọa độ đều là số nguyên trong khoảng -10000..10000.

Output

In ra một số duy nhất là độ dài nhỏ nhất của hàng rào với đúng 2 chữ số sau dấu chấm thập phân ( có làm tròn ). Dữ liệu luôn đảm bảo có ít nhất 1 cách xây hàng rào thỏa mãn.

Example

Input:
1
0 2
3
-2 0
2 0
0 4

Output:
12.94

Được gửi lên bởi:VOJ problem setters
Ngày:2008-02-22
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:10000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:(none)

hide comments
2019-10-08 03:25:08
hehe boy


Last edit: 2019-10-08 03:25:24
2013-12-05 09:36:53 thế thích sao nào :x
VD có mỗi cái cây cũng phải bảo vệ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.