Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QTCAL - Biểu thức 0 9Ngày 9/12/1995 là ngày mà cậu bé TTN ra đời. Và đúng 1 tháng sau (ngày đầy tháng của TTN), vào buổi tối hôm ấy, TTN đã mơ thấy mình đang đứng trong 1 phòng học rất lớn trong một ngôi trường rất bé. Và trên bảng là 1 bài toán. Cậu không biết lớp học này là lớp mấy, cậu chỉ biết ngồi xung quanh mình là rất nhiều vị bác học nổi tiếng như Anbe AnhxtanhIsaac NewtonPythagoras,Euclid, ……..Và tất cả đều đang đau đầu bởi bài toán ghi trên bảng. Nhưng chỉ mất 5 phút TTN đã làm cho tất cả mọi người đều phải thán phục khả năng giải toán của mình bằng cách đưa ra lời giải.

Bạn hãy thử khả năng của mình với bài toán này xem:

Cho các số có dạng xA với:

- x là một toán tử + hoặc – hoặc *.

- A là một số nguyên từ 0 đến 9 (vì TTN mới học đến đây nên chỉ giải được đến đây thôi ^^)

Hãy tìm giá trị trung bình của các biểu thức khi xếp các xiAi liên tiếp.

Lưu ý: vì x1 là + hoặc – thì vẫn có nghĩa nên khi x1=* xem như không tồn tại x1A1 và xét tiếp qua x2A2 và cứ thế.

Examples:

X1A1 = -1

X2A2 = *2

X3A3 = +3

Các biểu thức được tạo ra:

-1*2+3 = 1

-1+3*2 = 5

*2-1+3 = 2 (vì *2 ở đầu biểu thức xem như không tồn tại và chỉ còn -1+3)

*2+3-1 = 2

+3-1*2 = 1

+3*2-1 = 5

Kết quả sẽ là (1+5+2+2+1+5)/6 = 2.667

Giả sử với trường hợp *1*2*3*4*5+6 thì *1 không tồn tại tiếp đến xét *2 cũng không tồn tại và cứ thể biểu thức chỉ còn +6.

Input:

Một số dòng với dòng n chứa xnAn.

Ouput:

Kết quả bài toán làm tròn 3 chữ số sau dấu phẩy, nếu không tồn tại 1 biểu thức nào thì đưa ra ‘No’.

Giới hạn: n≤50.

Thuật toán chuẩn cho bài này chỉ 1s với máy chấm Pyramid. Nhưng để hẳn timelimit 10s cho máy chấm Cube để các bạn có niềm tin hơn với các test n<10.


Được gửi lên bởi:continue......
Ngày:2012-11-26
Thời gian chạy:10s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:add bởi blackstart - Trần Tú Nam

hide comments
2012-12-18 17:50:09 Think like Nguyễn Mai Lan
Bài này em nên viết trình chấm theo kiểu if(abs((ans - out) / ans) < eps thì AC vì số rất lớn
2012-11-28 09:58:24 Ðẹp trai có gì sai
thời thế tạo anh hùng =))
2012-11-28 02:53:34 the apple of my eyes
Anbe Anhxtanh, Isaac Newton, Pythagoras,Euclid,... còn phải bó tay thì sao chúng ta làm được đây =))
2012-11-27 14:52:58 CHAY QUA NHANH
cái đề chỉ nằm ở câu cuối =))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.