Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QMATCH - Thích hợp

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qmatch


Như một phần của chiến dịch tiếp thị, một công ty lớn ở Gdynia muốn treo logo của mình ở một số nơi trong thành phố. Công ty dành hẳn một khoản ngân sách trong năm để đầu tư tiếp thị vì vậy logo tạo ra rất hoành tráng. Giám đốc tiếp thị quyết định dùng nguyên cả dãy các tòa nhà để treo các phần của logo.

Logo bao gồm n băng treo dọc với độ dài khác nhau. Các băng được đánh số từ 1 đến n từ trái sang phải. Logo được mô tả bởi hoán vị (s1, s2, . . ., sn) các số tự nhiên từ 1 đến n. Băng số s1 là ngắn nhất, băng số s2 dài hơn hoặc bằng băng thứ s1 nhưng ngắn hơn các băng còn lại, . . ., băng sn là dài nhất. Độ dài thực sự của các băng không phải là vấn đề đáng lưu ý.

Đường phố chính của Gdynia có m tòa nhà. Điều có thể làm cho bạn ngạc nhiên là các tòa nhà có độ cao khác nhau. Vấn đề đặt ra là tìm tất cả các vị trí có thể để treo logo.

Công ty muốn tìm dãy n tòa nhà liên tiếp nhau để treo logo. Nhà s1 phải là thấp nhất, nhà s2 – thấp thứ nhì, . . . Ví dụ dãy 3 nhà với các độ cao (5, 10, 4) thì dãy sắp xếp sẽ là (3, 1, 2).

MATCHING Example

Input

  • Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên nm (1 ≤ n ≤ m ≤ 2.105)
  • Dòng thứ 2 chứa n số nguyên s1, s2, . . ., sn
  • Dòng thứa 3 chứa m số nguyên hi, i = 1 ÷ m (1 ≤ hi ≤ 109) – độ cao của các tòa nhà

Output

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên k – số dãy tìm được
  • Dòng thứ 2 chứa k số nguyên theo thứ tự tăng dần – số nhà đầu tiên của mỗi dãy

Example

Input:

5 10
2 1 5 3 4
5 6 3 8 12 7 1 10 11 9

Output:
2
2 6

Được gửi lên bởi:Quan To
Ngày:2011-10-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Thầy Nguyễn Thanh Tùng dịch từ CEOI

hide comments
2011-11-04 12:17:19 code quá lâu
Bài này sai 1 test nó chấm điểm sao bạn?
2011-10-13 15:47:53 Quan To
2.10^5, em gõ nhầm (đã sửa lại) :D Đpt là nlog hay mlog đều AC được.

Last edit: 2011-10-13 16:18:30
2011-10-13 15:29:32 Nguyên
Ý anh là nếu để 2.10^5 thì làm nlog hay mlog gì đó có AC được ko?
2011-10-13 14:41:36 Quan To
2.10^5 vẫn AC được anh ạ :) Em có submit thử ở SPOJ rồi. Do test m, n là 10^6 nặng quá nên em quyết định ko up lên ^^

Last edit: 2011-10-13 15:46:04
2011-10-12 14:46:15 Nguyên
Bài gốc của CEOI giới hạn m,n là 10^6. Không biết 2.10^5 thì thêm log có pass được ko nhỉ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.