Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PYTHAEQ - Phương trình Pythagore nghiệm nguyên

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/pythaeq


Cho phương trình có dạng:

với

Hãy tìm số lượng nghiệm của phương trình đó

Input

Gồm một số r duy nhất

Output

Gồm một số duy nhất là đáp số của bài toán.

Example

Input 1:
1

Output 1:
4

Input 2:
3

Output 2:
4

Input 3:
10

Output 3:
12

Được gửi lên bởi:nha.duong
Ngày:2007-09-15
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Một bài cố điển

hide comments
2013-07-29 15:54:56 Bitagi97
hic cái này nhớ là dok ở báo toán tuổi thơ rồi mà ko nhớ hic
2013-06-26 04:16:55
Test bài này thiếu trường hợp r < 0 rồi
2012-08-01 05:55:55 em nỏ biết mô@@
hjx,link ảnh die rồi à????
2010-11-12 17:20:06 trandatbav
trời ơi, toàn quá thời gian
2010-07-01 16:08:15 TuT ^^
sai rùi anh ơi :P
2010-06-29 13:16:00 Hồ Vãn Thông
Bài này mình thấy có 2 th mà.
Th1: r chi hết cho 5-> 12 nghiệm.
r ko chia hết cho 5->4 nghiệm.
Không hiểu sao khi nộp lại bị wa!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.