Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PBCDEM - Đếm dãy

Đếm số dãy tăng dần(độ dài dãy phải >=2)có các phần tử nguyên dương mà tổng đúng bằng n

  Giới hạn

  n<=4000

  Dữ liệu vào

 • Ghi duy nhất số n

  Dữ liệu ra

 • Ghi ra số cách

Ví Dụ

Input:
  5
Output:
  2

Giải thích: Có 2 dãy là (1,4)và (2,3)

các bạn có thắc mắc về đề bài hoặc test xin liên hệ quynh6174 qua forum vnoi.info

Được gửi lên bởi:sieunhan
Ngày:2008-09-07
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ADA95 ASM32 CSHARP C99 CLPS LISP sbcl LISP clisp D ERL FORTRAN GOSU HASK ICON ICK JS-RHINO LUA NEM NICE OCAML PERL6 PERL PHP PIKE PRLG-swi PYPY RUST SCM qobi SCM guile SED ST WHITESPACE
Nguồn bài:Do anh Quỳnh tự bựa =))

hide comments
2018-06-09 10:07:05
bắt quả tang cowboycoder với yeulaptrinh dùng chung code
2017-12-11 05:49:09
Số lớn =.=
frostpixel aka.How 2 AC
2017-08-18 09:57:06
ai co test cho minh xin voi
2017-08-03 18:29:41
http://cowboycoder.tech/spoj/spoj-pbcdem-dem-day
2016-07-11 04:15:37 Lương Ðức Tuấn Ðạt
Các bạn có thể tham khảo thuật toán và code bài này tại: http://yeulaptrinh.pw/284/pbcdem-spoj/
2016-05-29 11:04:57
Lưu bằng 6 longint liền nhau là đủ =))))))
2015-09-16 11:28:50 Anh Vu
https://oeis.org/search?q=0%2C+0%2C1%2C+1%2C+2%2C+3%2C+4%2C+5%2C+7%2C+9%2C+11%2C+14%2C+17&sort=&language=english&go=Search
2015-02-18 12:24:50 to_yeu_mao_hieu_dong
chúc mừng năm mới(ac)
2014-05-08 12:01:15 Trần Duy Lực
Người ra đề bài này, cũng chỉ có 20đ
2013-11-07 14:30:09 a;slkfjasl;fkj
bựa nhưng mà vận hay :3
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.