Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PALINY - Palindrome dài nhất

Cho xâu S. Tìm xâu đối xứng dài nhất gồm các kí tự liên tiếp trong S

Input

Dòng 1: N (số ký tự của xâu S; N<=50 000)

Dòng 2: Xâu ký tự độ dài N

Output

1 dòng duy nhất gồm độ dài của xâu đối xứng dài nhất

Example

Input:
5
abacd

Output:
3

Các bạn có thắc mắc về đề bài hoặc test xin liên hệ quynh6174 qua forum vnoi.info

Được gửi lên bởi:sieunhan
Ngày:2009-01-11
Thời gian chạy:0.174s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Nguyễn Hoành Tiến

hide comments
2018-10-13 11:51:36
Team CNĐC AC!
2018-09-03 16:37:55
\
2018-08-17 09:36:13
2018-09-03 16:37:28
\
2018-08-17 09:36:13
2018-08-17 09:36:15
\
2018-08-17 09:36:13

2018-08-04 17:14:25
Lắm spammer quá
2018-01-24 14:31:27
binary+hash sao quá thời gian hoài vậy trời! có mem nào bị vậy không xin chỉ giáo với! hic
2017-12-18 03:11:38
hình như ko chỉ từ 'a' -> 'z'
2 đấm AC
frostpixel aka.How 2 AC
2017-12-13 03:05:38
hash+binary search AC :)))))
ez
2017-11-25 15:19:21
//vietcodes.github.io/code/69/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.