Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NTPACK - Đóng gói

LC chuẩn bị đi du lịch. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng một chiếc valy rất to. Tuy nhiên nếu để tất cả mọi thứ vào đó thì không được khoa học cho lắm. Vì thế LC đã ra siêu thị tìm cho mình 4 chiếc valy con để phân loại đồ dùng: một chiếc để quần áo+đồ dùng cá nhân, một chiếc để laptop, một chiếc để sách vở (sắp thi QG nên LC rất chăm học), một chiếc để đem quà từ nơi du lịch về. Ở siêu thị có rất nhiều loại valy với kích cỡ khác nhau, LC không biết chọn những chiếc valy nào để có thể xếp vừa vào chiếc valy lớn của mình.

Valy có dạng hình chữ nhật. Bạn hãy giúp LC tính xem với mỗi bộ 4 chiếc valy mà LC chọn thì diện tích nhỏ nhất mà chiếc valy lớn cần có là bao nhiêu, đồng thời cho biết kích thước của nó. Lưu ý: Các valy con không được chồng lên nhau.

Input

  • Gồm 4 dòng. Mỗi dòng ghi kích thước của 1 chiếc valy.

Output

  • Dòng đầu tiên ghi diện tích nhỏ nhất của chiếc valy có thể bao toàn bộ 4 chiếc valy trên.
  • Các dòng tiếp theo, mỗi dòng thể hiện kích thước của một chiếc valy thỏa mãn yêu cầu.

Example

Input:
1 2
2 3
3 4
4 5
Output:
40
4 10
5 8
Kích thước các valy ≤ 50

Được gửi lên bởi:senga
Ngày:2010-01-31
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Unknown

hide comments
2011-09-22 07:46:08 Nguyễn Duy Khánh
Gợi ý quan trọng: http://hiphotos.baidu.com/yonetxie/pic/item/958d0eeee8567835fdfa3cda.jpg
2010-09-29 00:22:10 KO
time limit co mot khong hai
2010-02-12 06:31:56 Nguyễn Trung Lợi
Time limit kiểu Mỹ đóa...kaka
2010-02-11 00:02:44 Tran Manh Chanh Quan
time limit khủng quá!
2010-02-09 16:52:53 Tue Le
timelimit kiểu j` vậy X(

Last edit: 2010-02-09 16:53:05
2010-02-01 13:11:54 Pein
Packing Rectangles
IOI 95
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.