Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NTFRAME - Frame

Nhân dịp nhà mới, LC được bố mẹ cho phép treo 1 số ảnh lên tường nhà. Tường nhà được mô tả bởi 1 hình chữ nhật kích thước MxN. LC đã mua được một số khung ảnh, nhưng lại đang phân vân không biết nên treo khung ảnh kích thước như thế nào và treo ở vị trí nào. Vì thế cậu ta lần lượt treo thử các khung ảnh lên tường. Mỗi lần treo 1 khung ảnh, LC lại dùng bút đánh dấu vị trí của khung ảnh đã treo bằng cách vẽ 1 hình chữ nhật với viền là các chữ cái in hoa. Ví dụ, LC đã treo 5 khung ảnh như sau:

........  ........  ........  ........  .CCC....
EEEEEE.. ........ ........ ..BBBB.. .C.C....
E....E.. DDDDDD.. ........ ..B..B.. .C.C....
E....E.. D....D.. ........ ..B..B.. .CCC....
E....E.. D....D.. ....AAAA ..B..B.. ........
E....E.. D....D.. ....A..A ..BBBB.. ........
E....E.. DDDDDD.. ....A..A ........ ........
E....E.. ........ ....AAAA ........ ........
EEEEEE.. ........ ........ ........ ........


Sau khi đánh dấu xong, LC nhìn lại bức tường và nhận thấy: bức tường trở nên nhem nhuốc một cách thảm hại do các phần đánh dấu của các hình chữ nhật chồng lên nhau. Với 5 khung ảnh trên đặt theo đúng thứ tự thì ta có bức tường như sau:

.CCC....
ECBCBB..
DCBCDB..
DCCC.B..
D.B.ABAA
D.BBBB.A
DDDDAD.A
E...AAAA
EEEEEE..


Quá hoảng sợ, LC quên mất mình đã đặt các khung ảnh theo thứ tự nào. Hãy giúp cậu ta tìm đúng thứ tự đó. Và nhanh lên, để LC còn phải sơn lại bức tường nữa, nếu không muốn bị ăn đòn. :D

 

Lưu ý:

 • Các khung ảnh là các hình chữ nhật kích thước mỗi chiều tối thiểu là 3.
 • Các khung ảnh được treo song song với các cạnh của bức tường.
 • Mỗi khung ảnh được mô tả bởi 1 chữ cái in hoa. Không có chữ cái nào mô tả 2 khung ảnh khác nhau.
 • Ở trạng thái sau cùng, mỗi cạnh của 1 khung ảnh luôn có ít nhất 1 điểm có thể nhìn thấy được.
 • Số lượng kết quả nhỏ hơn 100000.

Input

 • Dòng đầu tiên là 2 số M, N thể hiện chiều cao và chiều rộng của bức tường (3≤M,N≤30)
 • M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm N kí tự mô tả trạng thái sau cùng của bức tường.

 

Output

 • Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi một phương án về thứ tự treo khung ảnh. Các phương án được ghi theo thứ tự từ điển.

 

Example

Input
9 8
.CCC....
ECBCBB..
DCBCDB..
DCCC.B..
D.B.ABAA
D.BBBB.A
DDDDAD.A
E...AAAA
EEEEEE..


Output:

EDABC

Được gửi lên bởi:senga
Ngày:2009-12-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Base on USACO Training

hide comments
2012-06-29 17:07:06 123
Admin xem ho em sai test nao mai cu Ket qua sai
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.