Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKLUCK - Dãy số may mắn

    Hôm nay là bữa học đầu tiên của lớp đội tuyển sau khi đón chào năm mới 2014. Thầy đã cho các học sinh của mình ăn chơi một ngày. Để lấy hên đầu năm mới thầy đã ghi lên n mẫu giấy một số nguyên công việc này đã được thầy chuẩn bị trước ở nhà. Sau đó thầy úp n mẫu giấy lên bàn để không ai biết. Mỗi người sẽ lên và chọn một đoạn con liên tiếp tùy ý. Một đoạn được gọi là may mắn nếu trung vị của nó đúng bằng X. Trung vị của một dãy số gồm m phần tử là số ở vị trí thứ (m div 2)+1 trong dãy sau khi dãy đã được sắp xếp. Thầy giáo muốn biết xác suất để một học sinh có thể chọn được một dãy số may mắn. Vì đi chơi xuân nhiều quá nên thầy khá mệt mỏi, các bạn hãy giúp thầy giải quyết vấn đề này nhé.


Dữ liệu vào

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n và số nguyên X.
  • n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa giá trị của số được ghi trên mẫu giấy thứ i.


Giới hạn

  • n <= 5*10^5.
  • giá trị tuyệt đối của các số còn lại trong dữ liệu vào <= 10^9.
  • 25% số test có n <= 100.
  • 50% số test có n <= 500.


Dữ liệu ra

  • Chứa một số duy nhất là kết quả bài toán với đọ sai lệch không quá 0.000001.


Ví dụ


Dữ liệu vào:

 4 1

 1

 2

 3

 4


Dữ liệu ra:

 0.1

  


Được gửi lên bởi:CoderPTNK1114
Ngày:2014-01-01
Thời gian chạy:0.600s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2016-11-10 14:50:26 le tuan dung
55, int n
2015-12-23 11:58:00 Trần Quang Anh
n<=500 lam the nao v
2015-09-05 15:21:00
Tham khảo lời giải tại http://vnspoj.blogspot.com/p/blog-page_7.html
2015-08-03 11:59:16 N�ng D�n John
55 @@
2015-01-23 12:43:39 Kakabalo
Tham khung @@
2014-10-21 14:44:02 Võ Xuân Minh Tuấn
Xếp tăng hay giảm thế :3
2014-07-23 04:02:52 Thỏ con làm bánh
Chặn thời gian quá đáng làm chi vậy tác giả :)) Dùng máy 3Ghz hoặc là cho thời gian gấp đôi, gấp 3 lần đi :P
2014-05-24 17:16:54 KNEO
Z những số ghi trên tờ giấy có ý nghĩa gì? đề khó hiểu quá? Chọn ra một đoạn con có liên quan gì đến số ghi trên tờ giấy?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.