Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKINV - Dãy nghịch thế

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkinv


Cho một dãy số a1.. aN. Một nghịch thế là một cặp số u, v sao cho u < v và au > av. Nhiệm vụ của bạn là đếm số nghịch thế.

Dữ liệu

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương N.
  • N dòng sau mỗi dòng ghi một số ai ( 1 ≤ i ≤ N ).

Kết qủa

Ghi trên một dòng số M duy nhất là số nghịch thế.

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 60000
  • 1 ≤ ai ≤ 60000

Ví dụ

Dữ liệu:
3
3
1
2

Kết qủa
2

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-01-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:IOICamp Marathon 2005-2006

hide comments
2021-05-27 18:02:23
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/NKINV
2020-09-29 16:58:42 Sơn Tùng M-TP
test hoi yeu
2020-08-24 05:57:34
Code C++ AC: https://bit.ly/3gntnHU
2019-12-26 12:22:15
dùng bao lồi là ac
2019-11-13 08:30:03
Tôi cài bằng BIT thì AC trong 5 phút, nhưng cài bằng Segment Tree thì chỉnh hết 30 phút vẫn chưa AC nổi (60đ)
Thật là đắng :(
2019-09-29 19:04:48
cần gì fenwick segment là AC =)))
2019-07-27 04:57:48
Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây
Quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say

Last edit: 2019-08-18 05:25:09
2019-07-10 03:14:41
Looking at my Gucci is about that time
2019-07-10 03:09:56
nghe noi trai Sai Gon khong lam duoc bai nay nha
2019-07-10 03:09:47
sort +1 vòng for
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.