Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKH - Tách Từ

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkh


Hệ điều hành XP cho phép điều khiển cùng lúc hai bàn phím. Hai anh em Tuấn và Nam vừa được thưởng một máy tính mới nên rất muốn thử tính năng này của XP. Tuấn và Nam, mỗi người dùng một bàn phím và đồng thời gõ vào một từ đang nghĩ trong đầu tương ứng là S1 và S2. Do gõ đồng thời và tốc độ gõ khác nhau nên kết quả là trên màn hình hiện ra một chuỗi ký tự S là kết hợp của các ký tự trong S1 và S2. Các ký tự này đan xen nhau theo một trình tự nào đó khiến Tuấn và Nam không còn nhận ra ký tự nào do mình đã gõ.

Yêu cầu:

 • Hãy giúp Tuấn và Nam xác định những ký tự nào có thể là của mình theo nghĩa nếu tách những ký tự đó ra và ghép lại theo đúng thứ tự thì ta nhận được đúng từ mà Tuấn và Nam đã gõ.

Dữ Liệu

 • Dữ liệu vào gồm 3 dòng, trong đó:
 • Dòng đầu tiên chứa từ S1 do Tuấn đã gõ. Dòng thứ hai chứa từ S2 do Nam đã gõ.
 • Dòng cuối cùng chứa chuỗi S. S1 và S2 chỉ chứa các chữ cái latin (a, A, b, B.. ) và số lượng ký tự trong mỗi chuỗi không vượt quá 100.

Kết Quả

 • Kết quả ghi ra chỉ có một dòng duy nhất chứa chuỗi ký tự có chiều dài bằng chiều dài chuỗi S, trong đó ký tự thứ I sẽ bằng ký tự ′1′ nếu ký tự tương ứng S[I] do Tuấn gõ và bằng ′2′ nếu S[I] do Nam gõ.
 • Trong trường hợp có nhiều hơn một kết quả thì in ra dãy có thứ tự từ điển bé nhất.

Ví Dụ

Input:
papa
mama
mpapamaa
Output:
21112212
 • Mới cập nhật đề bài và test

 • Được gửi lên bởi:sieunhan
  Ngày:2008-07-24
  Thời gian chạy:0.100s-0.200s
  Giới hạn mã nguồn:50000B
  Memory limit:1536MB
  Cluster: Cube (Intel G860)
  Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ADA95 ASM32 BASH BF CLPS LISP sbcl LISP clisp D ERL FORTRAN GOSU HASK ICON ICK JS-RHINO LUA NEM NICE OCAML PERL6 PERL PHP PIKE PRLG-swi PYTHON PYPY RUBY RUST SCM qobi SCM guile SED ST WHITESPACE
  Nguồn bài:Đề thi khối không chuyên - Olympic sinh viên 2003.

  hide comments
  2018-05-30 10:12:19
  Hjx đệ quy có 75điểm
  2017-08-22 14:15:09 Ðặng Minh Tiến
  https://kienthuc24h.com/nkh-spoj-tach-tu/
  2017-07-04 12:38:18
  -_- N = 200 nhé
  2016-07-17 14:44:54 Nguyễn Vĩnh Thịnh
  ai giải thích mình vs sao 3 cái getline() sai mà dùng cin để đọc lại đúng @@

  Last edit: 2016-07-17 14:45:40
  2016-03-21 15:39:17
  đệ quy if ( if+if ) = AC
  2015-11-29 13:22:50 [KC]★★★★*-RAMEN
  hình như giới hạn đề bài bị sai , để 100 thì 50 đ , để 200 thì accept ngay
  2015-09-08 14:22:44
  https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
  2015-08-10 17:31:18 Võ Xuân Minh Tuấn
  Đệ quy là qua nhưng mà test
  aa....ab
  aa....ac
  aa....acaa...ab
  là toi ngay, test k có trường hợp này
  2014-07-11 17:34:19 Tuấn IGaMing
  Em dc có 25đ thôi.các bác cho em xin test hiểm để em sửa. 
  2014-05-23 09:36:41 Nguyễn Minh Nhựt
  0 điểm là sao nhỉ, cái này input và output từ bàn phím à?
  © Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.