Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKGOLF - Sân golf

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkgolf


Sau nhiều lần tham gia kỳ thi Icamp và giành được nhiều giải thưởng, KAT quyết định đầu tư số tiền này để xây dựng một sân golf mang tên mình.

Sân golf mà KAT định xây nằm trong khuôn viên một khu đất hình chữ nhật kích thước M x N đã được chia thành lưới M hàng và N cột, các hàng được đánh số từ 1 đến M từ trên xuống dưới, các cột được đánh số từ 1 đến N từ trái sang phải. Ô đất tại hàng i, cột j có độ cao là Hij.

KAT sẽ chọn một hình chữ nhật con gồm các ô đất thuộc lưới để xây sân golf sao cho với hình chữ nhật con này thì các số trên 1 hàng bất kỳ tính từ trái sang phải, các số trên 1 cột bất kỳ tính từ trên xuống dưới đều có độ cao không giảm. Sau đó, KAT sẽ đặt lỗ golf tại góc trái trên và vị trí bắt đầu đánh tại góc phải dưới của hình chữ nhật để khi đánh, quả bóng luôn lăn xuống lỗ.

Bạn hãy giúp KAT chọn được sân golf có diện tích lớn nhất thỏa mãn yêu cầu trên.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên ghi 2 số nguyên dương M và N là số hàng và số cột của khu đất.
  • Dòng thứ i trong số M dòng tiếp theo ghi N số nguyên Hi1, Hi2, .., HiN mà Hij là độ cao ô đất tại hàng i, cột j.

Kết qủa

Ghi ra 1 số nguyên duy nhất là diện tích lớn nhất của khu đất chọn được.

Giới hạn

  • 1 ≤ M, N ≤ 1000
  • |Hij| ≤ 109

Ví dụ

Dữ liệu:
3 4
9 2 4 8
3 5 7 8
6 8 1 3

Kết qủa
6

Giải thích: khu đất chọn được có tọa độ (1,2), (2,4).


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Khúc Anh Tuấn - ICAMP 4

hide comments
2021-02-11 03:16:19
109 hay 10^9???
2021-02-10 11:55:14
25đ là sao các bác?
2020-08-30 15:14:10
sugoi dekai
2019-07-08 09:52:06
Ai được 75đ thì đọc đề lại cho kĩ : "các số trên 1 hàng bất kỳ tính từ trái sang phải, các số trên 1 cột bất kỳ tính từ trên xuống dưới đều có độ cao không giảm"!!
2019-03-17 16:40:49
có bác nào 75 biết tại sao không :(
2017-11-24 02:02:06
nhật hào sạch
2017-11-23 03:33:41
ánh sáng của đảng đã chiếu sáng trái tim e :D
2017-11-23 03:33:11
code AC https://ideone.com/jC4ljs
Đậm chất cách mạng
2017-11-23 02:09:27
bác ơi sao code ở dưới dc mỗi 100 vậy
2017-11-23 02:00:27
code AC thuật n*m chuẩn c++
https://ideone.com/U7E92A
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.