Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKBUSD - Điều độ xe buýt

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkbusd


Có n xe buýt chạy trên tuyến là một đường vòng khép kín có độ dài S. Các xe buýt được đánh số từ 1 đến n theo thứ tự nối đuôi nhau trên tuyến đường. Xe số n chạy sau xe số 1.

Các xe chạy cùng với vận tốc V0 và khoảng cách giữa hai xe liên tiếp là như nhau.

Có k xe buýt đồng thời rời khỏi tuyến. Để trở lại khoảng cách đều nhau giữa các xe, cần phải có một khoảng thời gian t và một số xe cần phải thay đổi tốc độ. Trong khoảng thời gian này, các xe phải chạy với tốc độ không đổi trong khoảng [Vmin, Vmax] theo lệnh của trung tâm.

Hết khoảng thời gian t các xe lại quay về vận tốc V0.

Yêu cầu: giúp trung tâm tìm khoảng thời gian bé nhất Tmin để khôi phục sự cân bằng khoảng cách giữa hai xe liên tiếp trên tuyến và vận tốc của mỗi xe trong khoảng thời gian ấy. Biết rằng, trong quá trình điều chỉnh, không có xe nào vượt qua xe trước mặt.

Dữ liệu vào

  • Dòng thứ nhất chứa N, K ,S , Vmin, Vmax, V0.
  • Dòng thứ hai chứa K số nguyên dương được ghi theo thứ tự tăng dần là chỉ số của các xe rời khỏi tuyến.
  • Các dữ liệu trên cùng một dòng được ghi cách nhau bởi ít nhất một dấu cách.

Kết qủa

  • Dòng đầu tiên: Tmin
  • Mỗi một trong số N-K dòng tiếp theo chứa hai số, số thứ nhất là chỉ số của xe buýt, số thứ hai là tốc độ của nó trong khoảng thời gian Tmin. Các dòng này phải sắp xếp theo thứ tự tăng dần của chỉ số xe buýt.

Kết quả cần được in ra với độ chính xác cao (khoảng 6 chữ số thập phân).

Giới hạn

  • K < N < 10000
  • S ≤ 10000
  • Vmin < Vmax ≤ 10000
  • Vmin ≤ V0 ≤ Vmax

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
4 1 60 21 70 60
3

Kết qủa
0.2041
1 45.5
2 70
4 21

Dữ liệu mẫu
4 2 40 30 80 50
2 4

Kết qủa
0
1 50
3 50


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 ERL GOSU JS-RHINO NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Russian OI

hide comments
2019-01-19 09:40:22 Con nông dân
Tmin= 0 thì vận tốc của xe bằng bao nhiêu chẳng được chỉ cần nằm trong khoảng vmin vmax
2017-02-13 19:14:17 Lang Trat Y
Bạn nào làm O(n*logn) thì phần chặt nhị phân chỉnh số EPS hợp lí không quá nhỏ cũng không quá lớn nhé.
2016-12-15 16:51:30
bài dễ
2009-09-04 15:05:28 bkama
lay chay! Format out nhu the nao! Cac so chinh xac den chu so bao nhieu!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.