Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MTANUM - Chỉ là phép nhân

 2 bạn A và B chơi 1 trò như sau:

A nghĩ ra 1 số x, có k chữ số , tổng các chữ số của x = S và giữ bí mật số x đó, B nghĩ ra 1 số D có 1 chữ số , và nói cho A. A tính kết quả của x * d và thông báo cho B số P là  tổng các chữ số của kết quả đó và thách đố B tìm ra số x ban đầu. Help B

Input

 1 dòng gồm 4 số : k , S, P , D

1<=k <= 100 ;

Output

 in ra x, nếu có nhiều kết quả in ra kết quả nhỏ nhất , nếu ko có kết quả nào in ra -1.

Example

Input:

2 9 9 5
Output:
18

Được gửi lên bởi:xx4m
Ngày:2013-08-22
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:MTA

hide comments
2013-09-05 14:42:17 virtual
ác thế sao tui test o máy thì ok sao up lên lại bị lỗi nhỉ
2013-08-27 15:39:28 vn_army
de testable roi ban nhe :)
2013-08-27 15:36:12 vn_army
sorry , lan dau up bai nen minh ko de y
2013-08-27 15:32:02 vn_army
sorry , lan dau up bai nen minh ko de y
2013-08-26 14:20:59 Phạm Thị Tuyết Hoa
An nghĩ ra 1 số x, có k chữ số , tổng các chữ số của x = S và giữ bí mật số x đó, Bình nghĩ ra 1 số D có 1 chữ số , và nói cho An. An tính kết quả của x * d và thông báo cho Bình số P là tổng các chữ số của kết quả đó và thách đố Bình tìm ra số x ban đầu. Giúp Bình.
2013-08-23 15:54:05 [cvp]
Anh Minh không để testable thì nộp bài thế nào được T_T
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.