MMAXPER - Rectangles Perimeter

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mmaxper


Cho n hình chữ nhật đánh số từ 1 đến n, các hình chữ nhật này được đặt 
tiếp xúc với trục OX và nằm kề nhau từ trái qua phải theo thứ tự chỉ số
Mỗi hình chữ nhật có thể tiếp xúc với trục Ox theo bất kỳ cạnh cạnh (xem hình). 
Cần tính độ dài lớn nhất của đường gấp phía trên (xem hình) 

INPUT

 

Dòng đầu tiên ghi số hình chữ nhật n, n dòng tiếp theo mỗi dòng ghi 
hai số a_i  và b_i, độ dài cạnh của hình chữ nhật thứ i.
Ràng buộc : 0 < n < 1000; 0 < a_i < b_i < 1000, với i = 1, 2, …, n. 

Ví dụ:
5 
2 5 
3 8 
1 10 
7 14 
2 5 

 

OUTPUT

 

Ghi ra độ dài lớn nhất tìm được 

Ví dụ: 

68

Giải thích

Cách xếp mà thu được chiều dài lớn nhất là hình trên. Cạnh phía 
trên gồm các đoạn  DC, CG, GF, FJ,  JI,  IM, ML, LP,  và PO. 
Độ dài của đoạn này là 5 + 6 + 3 + 7 + 10 + 13 + 7 + 12 + 5 = 68

Problem for kid - Please, think like kid.


Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-02-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:BOI For Kid 08

hide comments
2021-05-27 18:01:58
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/MMAXPER
2021-04-26 15:19:54
voil

Last edit: 2021-04-26 15:20:48
2017-07-09 16:52:40
for kid :)) chuẩn luôn mình nghĩ phức tạp vl :)
2016-02-17 14:31:13
@@@ !!! @@@ :v :v :v
t in ra thử 2 mảng QHD xem coi Đ 0 mà quên xóa, nộp sai 2 lần @@@ !!! @@@
bài này QHD dễ :v 2 mãng O(n)
2015-08-13 05:53:42 Sơn Tùng M-TP
haizzz. quy hoạch động trạng thái. hehehe. :v
2015-02-06 14:34:13 Con Bò Huyền Thoại
http://dangminhtien.name.vn/blog/2015/02/06/mmaxper-spoj-rectangles-perimeter/
2014-09-04 18:27:49 Messi_CBH
Hãy suy nghĩ như một đứa trẻ...:)
2014-07-11 04:32:35 Lê Nguyên Khôi
1 đấm 0,00 giây
2014-07-03 13:40:45 Lương Ðức Tuấn Ðạt
For Kid? Yup :))
2014-06-21 18:27:26 ­
đậu má khởi tạo nhầm a[1] thành a[i] ngồi từ 7h đến 11h, bực mình thật
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.