Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MESSAGE1 - VOI 2013 - Trao đổi thông tin

    An và Bình thường trao đổi thông tin qua mạng. Để tránh người khác đọc được, hai bạn đã thống nhất cách truyền thông tin qua hai bước :

  • Bước 1 : Giấu thông tin. Nội dung thông tin cần gửi sẽ được giấu vào một bảng kí tự hình chữ nhật bằng cách điền lần lượt các kí tự của xâu biểu diễn vào các ô của bảng từ trên xuống dưới theo mỗi hàng và từ trái qua phải theo mỗi cột. Bảng này được đặt gọn vào một bảng kí tự hình chữ nhật có kích thước MxN lớn hơn. Các ô trống của bảng MxN sẽ được điền kí tự ngẫu nhiên
  • Bước 2 : Giải thông tin. Bảng MxN được gửi qua mạng. Vị trí đặt hình chữ nhật chứa nội dung được gửi qua điện thoại bằng tin nhắn.

    Trong một lần An chuyển bảng A qua cho Bình, tuy nhiên Bình không nhận được. An thực hiện lại và chuyển bảng B qua. 2 bảng A và B đều chứa hình chữ nhật nội dung thông tin, tuy nhiên vị trí đặt hình này có thể khác nhau. Em gái Bình biết được quy ước trao đổi thông tin. Tò mò, cô muốn biết An đã gửi thông tin gì cho Bình bằng cách tìm một bảng hình chữ nhất có diện tích lớn nhất xuất hiện trong cả 2 bảng A và B.

Input

  • Dòng đầu chứa T – số lượng testcase. T nhóm dòng, mỗi nhóm miêu tả 1 testcase.
  • Dòng thứ nhất chứa 2 số nguyên dương M, N.
  • Dòng thứ i trong M dòng tiếp theo chứa một xâu gồm N kí tự chỉ gồm các chữ cái la tinh thường mô tả bảng A.
  • Dòng thứ j trong M dòng tiếp theo chứa một xâu gồm N kí tự chỉ gồm các chữ cái la tinh thường mô tả bảng B.

Output

  • Gồm T dòng, dòng thứ i ghi một số nguyen là diện tích hình chữ nhất lớn nhất tìm được tương ứng với testcase thứ i.

Example

Input:
1
4 5
tinaa
hocaa
aaaaa
ccccc
bbbbd
btind
bhocd
bbbbd
Output:
6

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2013-01-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VOI 2013 - Ngày 1

hide comments
2017-08-09 10:24:02
THAM KHẢO: http://yeulaptrinh.pw/869/message1-spoj/
2017-08-06 11:00:27
Kham khảo ở https://vietcodes.github.io/code/34
2016-11-23 14:35:34
gg ez 1 đấm AC: http://www.liink.pw/M26K
2015-12-24 07:47:22 ChienTran


Last edit: 2015-12-24 07:51:47
2015-11-18 12:45:35 P.Quang Anh
Cho em hỏi bao nhiêu T vậy ?
2014-12-30 14:10:49 trung thien
em chặt nhị phân 2 kích thước rồi xài hash theo dòng,mà k AC, ai giúp với
2013-03-16 07:44:30 Discite4ever
n <= 100
2013-02-04 07:48:56 Erik
Thiếu giới hạn ._.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.