MDIGITS2 - First Number

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mdigits2


Viết các số thập phân 1,2, ... liên tiếp thu được dãy số như sau :

12345678910111213141516171819202122 ...

etc. Viết chương trình tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của số N trong dãy trên.

Input

Gồm duy nhất 1 số N, 1 ≤ N ≤ 100,000.

Output

Số duy nhất là vị trí xuất hiện đầu tiên của số N trong dãy.

Sample

input 
15 
 
output 
20

input 
34 
 
output 
3 

input 
142 
 
output 
73 

Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-04-25
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:COI 04

hide comments
2022-05-21 21:01:50
Để giải được bài này thì phải áp dụng 1 số hàm ít dùng
2021-05-27 18:01:46
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/MDIGITS2
2020-07-28 13:53:32
KMP 1 đấm
2018-12-27 15:39:45
cac ban cho minh link tham khao cai
2018-12-27 15:39:45
cac ban cho minh link tham khao cai
2018-12-27 15:39:44
cac ban cho minh link tham khao cai
2018-05-30 17:55:23
3 đấm -_-
Không tỉnh táo là chết.
Tương tự http://vn.spoj.com/problems/DHTABLE/ nhưng 1 bài giới hạn khủng 1 bài giới hạn thường :v
2018-02-23 15:59:06
https://ideone.com/W6Mxcq
2017-10-05 10:17:11
1 đấm AC :)))
2017-07-19 16:38:06
AE nao can code
http://adf.ly/1nUi1A
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.