MBIPALIN - Bipalindrome

 

Pero và Slavko là 2 sinh viên thích toán. Họ đã biết về khái niệm palindrome : xâu giống nhau nếu đọc từ trái sang phải và ngược lại, (ví dụ, "ANA", "1991" và "RADAR"). Sau đó, Pero đưa ra một khái niệm mới – bipalindrome (viết tắt là bipalin).

Một bipalin là một số tạo thành từ việc ghép 2 số palindrome có cùng độ dài, chỉ gồm các chữ số và số palindrome đầu tiên không bắt đầu bằng số 0. Ví dụ 393020 là một bipalin (tạo bởi 393 và 020), trong khi đó 222 và 010202 không phải là bipalin.

Bây giờ Slavko muốn biết có bao nhiêu bipalin độ dài N mà chia hết cho M,

 

Input

 

Gồm hai số nguyên N và M (2 ≤ N ≤ 20, 1 ≤ M ≤ 1 000 000), N là số chẵn.

 

Output

 

Số lượng số bipalin khác nhau độ dài N mà chia hết cho M.

 

Sample

input 
6 123 
output 
71 

input 
2 10 
output 
9

input 
6 12345 
output 
1 


Được gửi lên bởi:~!(*(@*!@^&
Ngày:2009-03-04
Thời gian chạy:0.189s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:COI 08

hide comments
2015-09-08 14:12:05
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2014-11-10 09:58:30 Lollipop
phân tập
2014-07-08 10:59:30 Phạm Thanh Hùng
Các số 10, 20, 30 , .. 90 chia hết cho 10 và là bipalin
2014-07-07 03:07:05 Thủ khoa vãn
2 10 sao lai ra 9 vay
lam gi co so nao chia het cho 10 la bipalin dau
2011-10-28 13:04:55 Noyethug
đệ quy
2010-01-13 09:01:12 ngừng code
bai nay wa hay
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.