Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LGAME - Trò chơi của Lala

Lala năm nay mới vào lớp một. Sáng nay, Lala được học về phép tính cộng. Khi về nhà, Lala đã hứng thú đến nỗi đòi anh trai - Alex cho mình thêm các bài tập về phép cộng.

Alex của rất vui khi thấy được niềm đam mê toán học của em gái mình. Alex viết ra N con số vào một tờ giấy. Và đánh dấu các con số theo thứ tự 1 --> N (kí hiệu a[i] là số thứ i). Bây giờ Lala được cho thêm số S và phải viết ra tất cả các bộ số {p[1], p[2], p[3], ..., p[x]}, sao cho p[1]<p[2]<...<p[x] a[p[1]]  + a[p[2]] + ... + a[p[x]] = S. Sau khi nghe xong câu hỏi, Lala liền hỏi ngược lại Alex: "Nếu vậy thì với mỗi số 1, 2, 3, ..., (N-2), (N-1), N, Lala phải viết ít nhất bao nhiêu lần để làm xong bài tập trên vậy anh ?!!".

Lala thì đã cặm cụi viết ra các bộ số từ lâu. Còn Alex thì đang nhức óc với câu hỏi trên. Các bạn hãy giúp Alex giải nhanh câu đố trên trước khi Lala làm xong bài tập nhé. Nếu không thì Alex sẽ mất mặt với em gái mất !!!.

Giới hạn

  • N <= 1.000, S <= 10.000, 1<= a[i] <= 1.000
  • 60% số test có N <= 100.

Input

  • Dòng đầu tiên là 2 số N và S.
  • Dòng thứ hai gồm N số trong dãy.

Output

  • Gồm N số trên 1 dòng, số thứ i cho biết số lần viết ít nhất số thứ tự i, để hoàn thành bài tập. Vì các số có thể rất lớn nên bạn chỉ cần in ra phần dư của chúng khi chia cho 10^9 + 7.

Example

Input 1:
4 3
1 1 1 2

Output 1: 2 2 2 3

Giải thích:
Các bộ số Lala phải viết: {1,2,3}, {1,4}, {2,4}, {3,4}.
Nên các số 1, 2, 3, 4 được viết lần lượt 2, 2, 2, 3 lần.

Input 2:
10 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Output 2:

126 126 126 126 126 126 126 126 126 126

Được gửi lên bởi:Alex & Friends
Ngày:2012-11-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2014-10-05 10:41:46 a;slkfjasl;fkj
cuối cùng mới biết chia cho mod 10^9+7 , cài số lớn :((
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.