Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LEM6 - BIRTHDAY

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274821/problem/H

Chỉ năm nay nữa thôi là sherry sẽ tốt nghiệp Đại Học rồi vì thế sherry muốn sinh nhật năm nay của mình sẽ thật ý nghĩa. Và Sherry mời tất cả bạn của mình đến dự sinh nhật ^^

Sherry tổ chức 1 trò chơi nhỏ cho tất cả các bạn cùng tham gia, sherry có 1 tờ giấy HCN kích thước 1 x N và M mảnh nhỏ hơn, mảnh giấy thứ i có kích thước 1 x Ai. bây giờ sherry đố các bạn của mình có bao nhiêu cách đặt các mảnh giấy nhỏ theo thứ tự từ 1 đến M vào mảnh giấy 1 x N sao cho mỗi mảnh giấy cách nhau ít nhất 1 ô vuông ( Nếu i < j thì mảnh giấy thứ i sẽ được đặt nằm trước mảnh giấy thứ j ). Sherry hứa sẽ tặng 1 món quà đặc biệt cho bạn nào trả lời nhanh nhất :D

Input

Dòng 1: N, M ( 1 <= N <= 1000, 1 <= M <= N/2 )

Dòng 2: Gồm M số, số thứ i là Ai

Output

Gồm 1 dòng duy nhất là số cách tìm được

Example

Input:
4 2
1 1
Output:
3

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-04-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Lê Thủy Thạch

hide comments
2019-09-22 17:59:32
Nhớ cài Bignum đm <(")
2019-03-05 13:50:06
Chỉ số liêm sĩ của Quý Hoàng = với số điểm của nó bài này
2019-03-05 13:49:39
[ ] chút liêm sỉ còn sót lại của Qúy Hoàng
[ ]
[ ]
2019-03-05 13:48:12
quý hoàng thi olympic miền Bắc thì tự code
2019-03-05 13:48:07
Dear Qúy Hoàng,
Có giỏi tự mà làm bài
2019-03-05 13:47:34
Xin sol với các thánh :_)
2019-03-05 13:47:31
không biết làm thì làm sao nhỉ ?
2019-03-05 13:47:16
TLE test 73 vì sao nhỉ?
2019-03-05 13:46:57
dăm ba thằng Qúy Hoàng, chắc chắc ko AC đc bài này

2019-03-05 13:46:47
Toán tổ hợp cơ bản :)) ez Ac
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.