Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LEM3 - TRIP

Trong kì nghỉ hè năm nay sherry được bố thưởng cho 1 tour du lịch quanh N đất nước tươi đẹp với nhiều thắng cảnh nổi tiếng ( vì sherry rất ngoan ). Tất nhiên sherry sẽ đi bằng máy bay.

Giá vé máy bay từ đất nước i đến đất nước j là Cij ( dĩ nhiên Cij có thể khác Cji ). Tuy được bố thưởng cho nhiều tiền để đi du lịch nhưng sherry cũng muốn tìm cho mình 1 hành trình với chi phí rẻ nhất có thể để dành tiền mua quà về tặng mọi người ( Các chuyến bay của sherry đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối ).

Bạn hãy giúp sherry tìm 1 hành trình đi qua tất cả các nước, mỗi nước đúng 1 lần sao cho chi phí là bé nhất nhé.

Input

Dòng 1: N (5 < N < 16)

Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo: Gồm N số nguyên, số thứ j là Cij (0 < Cij < 10001)

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi chi phí bé nhất tìm được

Example

Input:
6
0 1 2 1 3 4
5 0 3 2 3 4
4 1 0 2 1 2
4 2 5 0 4 3
2 5 3 5 0 2
5 4 3 3 1 0


Output:
8

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-04-10
Thời gian chạy:0.5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:special one

hide comments
2019-09-23 04:26:34
AC
duonght_pro_xinhgainhathemattroi_:)
2019-08-27 19:14:04
ITK17 NBK :))
2019-07-21 06:51:44
Khai báo mảng sai --> 0đ
@@

Last edit: 2019-07-21 06:53:05
2019-07-16 05:23:00
@dangminhtien06
2018-12-19 15:14:23
hmmm 1 hit
frostpixel aka.How 2 AC
2018-05-29 05:48:40
DP bitmask :)

Last edit: 2018-05-29 10:44:03
2018-04-06 05:16:09
cận ac hết. ok
2017-09-30 09:22:36
1 đấm AC :) cda.dev
2017-09-26 09:48:40
nhật hào sạch
2017-08-21 10:38:01 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/lem3-spoj-trip/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.