Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LEM2 - GUMBI

Một TV có N phím bấm đánh số 1..N. Trước đây TV còn tốt, khi ấn 1 phím xuống mọi phím khác đều tắt và chỉ có phím vừa ấn là bật. Bây giờ TV đã cũ, khi ấn 1 phím,chỉ có 1 số phím khác tắt(nếu nó đang bật), các phím khác không đổi

Một phím dù đang bật hay tắt khi ta ấn nó thì phím này sẽ bật. Các phím bị nó tác động sẽ tắt nếu đang bật.

Bạn được cho biết kết quả bấm của mỗi phím và 1 hiện trạng của các phím. Hãy tìm 1 dãy bấm liên tiếp 1 số ít nhất phím sao cho cuối cùng chỉ còn lại phím K, 1 <= K <= N, là bật các phím còn lại đều tắt.

Input

- Gồm 1 test duy nhất:

- Dòng đầu là 2 số nguyên N, K ( 3 ≤ N ≤ 20 )

- N dòng tiếp theo, dòng thứ i:

* Đầu tiên là số S ( số phím mà phím i tác động ) . Tiếp theo S số là dãy phím mà phím i tác động khi bật nó

- Dòng cuối là N số 0 or 1 mô tả hiện trạng bàn phím đang tắt or bật

Output

- Gồm 1 số nguyên duy nhất là số lần bấm phím ít nhất. Nếu ko có đáp án ghi ra -1

Example

Input:
3 3
2 2 3
2 1 3
2 1 2
1 1 0
Output:
1


Input:
4 3
3 2 3 4
1 1
1 1
0
0 1 0 1
Output:
2


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-03-27
Thời gian chạy:0.100s-0.879s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:special one

hide comments
2018-10-12 03:36:18
Uwf
2018-06-25 06:32:10
thuật sai đúng test mẫu và được 0 điểm :)
#147
2016-12-26 08:15:54 Lý Thiên Ân
ai giải thích giùm mình test 2 đi. mình chưa hiểu đề cho lắm. theo mình hiểu là cái test 2 mình bấm số 3 phím 1 bị tắt. còn duy nhất 1 phim 3. vậy là thỏa yêu cầu chỉ có phim k(3) la bật. còn lại đều tắt
2016-08-06 04:07:19
BFS với xử lý bit :v
http://ouo.io/UkZ01l
2016-06-28 08:13:36
Bạn @Nguyen Cuong "Các phím bị nó tác động sẽ tắt nếu đang bật." => Chỉ tắt khi đang bật k có ngược lại như bạn nói. Bạn lừa tình vãi... Làm tui bị hụt thêm 1 đấm.:V
2016-05-11 10:58:28 Nguyen Cuong
troll vc @@ đề ko nói là sẽ bật nếu đang tắt, nộp 3 lần 30đ ko hiểu vì sao @@
2015-10-04 11:28:13 Anh Vu


Last edit: 2015-10-04 14:30:33
2015-09-08 14:22:06
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2015-06-21 17:29:25 Phong
dijkstra heap ..
đấm phát chết :v

Last edit: 2015-06-21 17:30:14
2014-09-14 06:22:30 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
bài hay
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.