Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LABUDOVI - Hồ Thiên Nga

Hai con thiên nga đang ở trong một cái hồ lớn, nhưng chúng lại đang bị chia cắt bởi băng đóng trong hồ nước. Hồ nước có dạng hình chữ nhật được chia thành R dòng C cột. Một số ô trong hồ bị băng đóng. Mùa xuân tới dần, băng trong hồ tan dần – mỗi ngày băng ở tất cả những ô tiếp xúc với nước đang ấm dần trong hồ (tức là kề cạnh một ô không bị đóng băng) sẽ tan ra.

Ví Dụ

Photobucket

Thiên nga có thể di chuyển tự do ở những ô chứa nước nhưng không thể đi qua những ô bị đóng băng. Bạn hãy tính xem sau bao nhiêu ngày thì đôi thiên nga của chúng ta có thể gặp nhau

  Dữ liệu vào

 • Dòng đầu tiên chứa 2 số R và C, 1 ≤ R, C ≤ 1500.
 • Mỗi dòng trong R dòng tiếp theo chứa C kí tự mô tả hồ nước tại thời điểm hiện tại: '.' (dot) thể hiện 1 ô chứa nước, 'X' thể hiện 1 ô bị đóng băng, và 'L' thể hiện ô có thiên nga. Có chính xác 2 ô chữ L.

  Dữ liệu ra

 • Một dòng duy nhất chứa số ngày đôi thiên nga có thể gặp nhau.
Input:
  10 2
  .L
  ..
  XX
  XX
  XX
  XX
  XX
  XX
  ..
  .L
Output:
  3
các bạn có thắc mắc về đề bài hoặc test xin liên hệ quynh2538 qua forum vnoi.info

Được gửi lên bởi:sieunhan
Ngày:2008-09-22
Thời gian chạy:0.100s-0.254s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ADA95 ASM32 BF CSHARP C99 CLPS LISP sbcl LISP clisp D ERL GOSU HASK ICON ICK JS-RHINO LUA NEM NICE OCAML PERL6 PERL PHP PIKE PRLG-swi PYPY RUST SCM qobi SCM guile SED ST WHITESPACE
Nguồn bài:Anh Quỳnh bựa đòi add =))

hide comments
2019-01-06 12:45:47
TLE cũng có thể do tràn mảng hoặc do vòng lặp =,+
2018-11-14 11:35:51
time chat qua, O(nm) ma cung tle :'(
2018-04-05 09:40:45
MxN TLE?!!!!!!
2017-11-30 06:38:57
để giới hạn 1500 => WA
2000= AC :)
2017-10-05 10:39:12
=)))) để 1500 vẫn ac được
frostpixel aka.How 2 AC

Last edit: 2017-12-16 02:46:06
2017-10-05 09:05:58
bài này rất phê :)))) i am nguyễn văn bang
2017-09-21 16:26:21
time qua chat
2017-07-15 11:18:17
thê cuối cùng siết time kiểu j2017-05-10 14:45:00
x hoa hay x thuong
2015-10-06 13:06:47 Ðặng Phương Tân
Tối ưu đủ kiểu mới AC :'(
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.