Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KSPREE - Triple Shoot

ctna có một sở thích đặc biệt , đó là đi săn chim . Những con chim đậu thành từng nhóm với nhau,số chim trong một nhóm luôn nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Có tất cả N nhóm chim đậu trên vòng tròn, để tiện săn bắn, ctna đánh số chúng là 1,2..N: Nhóm thứ i ơ vị trí thứ i. Chúng đậutrên một vòng tròn, trong đó nhóm N kề nhóm thứ nhất.

Mỗi lần bắn hạ , ctna sẽ hạ được cùng một lúc 3 nhóm kề nhau  . Tuy nhiên sau mỗi lần bắn, những con chim còn sống sẽ cố gắng tấn công lại anh ta. Mỗi con chim còn sống sẽ gây ra một lượng sát thương là 1 đơn vị. Hãy tìm cách hạ hết lũ chim sao cho thương tổn mà ctna bị nhận là ít nhất, help him ^^

Input

Dòng đầu tiên là N, số nhóm chim .

Dòng thứ hai gồm N số, số thứ i là số chim ở nhóm thứ i.

Output

Gồm một số duy nhất là thương tổn ít nhất mà ctna phải hứng chịu sau khi bắn hết lũ chim.

Example

Input:
7
3 4 2 2 1 4 1
Output:

9

Giới hạn
-3<= n <=20.
-Sau khi có một số nhóm chim bị bắn hạ, thì những nhóm còn lại sẽ vẫn
giữ nguyên vị trí cũ, ko dịch chuyển lại gần nhau và cũng không bay mất

Được gửi lên bởi:Phan Công Minh
Ngày:2010-01-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Eugene Bryzgalov

hide comments
2020-12-21 10:40:53
duonght_pro_xinhgainhathemattroi_:)
1 dam AC dp-bitmask
2018-05-02 09:40:37
trâu nửa năm AC :"))
2017-12-27 09:28:30
nhật hào sạch
2017-09-24 14:07:22
AC sau gần 1 năm :v

Last edit: 2019-08-19 03:49:38
2015-08-07 18:02:53 Do Hong Huan
Ko cận vẫn AC nhá :D
2015-08-07 16:48:06 [Nghien] Le Long
20*7! chạy quá lâu ???
2015-03-31 11:15:46 [ND]๖ۣۜMiniString
-3<=n<=20??
2014-03-17 16:10:58 Nắng
đhs code 100 dòng, debug liệt > AC @@
2013-12-18 09:08:26 Ngo Hoang Dat
Con chim ko di chuyen lam sao tan cong tho san dc nhi :D
2013-08-31 13:49:47 a;slkfjasl;fkj
mấy con chim lỳ kinh =))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.