Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KDEL - Removing digits

Xóa số

Bờm rất yêu thích số học. Hiện nay, Bờm đang nghiên cứu về các số tạo thành bởi việc ghép các số nguyên tố liên tiếp lại với nhau. Theo đố, số thứ n có tính chất này được tạo thành bằng cách ghép số nguyên tố thứ nhất, thứ hai, ..., cho đến thứ n theo thứ tự từ trái sang phải. Các số đầu tiên của dãy số có tính chất này là:

2, 23, 235, 2357, 235711,...

Bờm ký hiệu số thứ n của dãy số là an.

Trong bài toán này, bạn cần lập trình giúp Bờm xóa k chữ số ra khỏi số an sao cho số còn lại thu được là lớn nhất có thể.

Dữ liệu

Gồm một dòng duy nhất chứa hai số nguyên n và k (1 ≤ n ≤ 50000, k không âm và nhỏ hơn số chữ số của an).

Kết quả

Gồm một dòng duy nhất chứa số lớn nhất thu được sau khi xóa đúng k chữ số ra khỏi số an.

Ví dụ

Dữ liệu
5 4

Kết qủa
71

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2008-07-04
Thời gian chạy:0.5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Round 5/DivB
Problem Setter: Ngô Minh Đức

hide comments
2018-01-11 17:03:42
80đ là j z mọi người
2017-01-27 10:17:12
0.01s và 100 =))
2016-07-23 11:17:36 xin đừng quên tôi
Tham khảo thuật toán và code tại: http://yeulaptrinh.pw/307/kdel-spoj/
2016-03-27 13:20:30 THK6
sàn ngto + tham lam
2016-03-09 14:59:18 Lê Thanh Phú
Ban nao 90: Quen xu ly truong hop dac biet cuoi cung - Chua xoa het k chu so.
2015-12-15 13:22:06 xin đừng quên tôi
bài này hay!
2015-09-08 14:19:03
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2015-05-21 18:29:00 lucky++
Bài hay.

Last edit: 2015-05-21 18:43:11
2014-12-20 07:41:08 Prismatic
=)))
2014-12-12 12:33:04 Natsu Kagami
time limit to quá ps ơi, 1s là đủ ăn rồi
bài này chả cần IT gì cả đâu
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.