Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

IVANA - Trò chơi vòng số

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ivana


Zvonko và Ivana cùng chơi trò chơi sau:

  • Ban đầu, Zvonko đặt N số nguyên dương lên một vòng tròn.
  • Mỗi người chơi chọn một số bên cạnh một số đã được chọn trước đó.
  • Ivana đi trước, trong lượt đầu này Ivana được quyền chọn bất kỳ số nào.
  • Trò chơi kết thúc khi tất cả các số đã được chọn. Ai chọn được nhiều số lẻ hơn sẽ thắng!

Bạn hãy giúp Ivana tìm những nước đi đầu tiên để sau đó cô có cơ hội thắng (biết rằng Zvonko luôn sử dụng chiến thuật tối ưu).

Input

  • Dòng 1: n, số số trên vòng tròn. (1<=n<=100)
  • Dòng 2: n số nguyên dương cách nhau bởi khoảng trắng. Các số trong phạm vi từ 1 đến 1000 và không có hai số nào bằng nhau.

Output

Gồm một số nguyên duy nhất, là số nước đi đầu tiên để Ivana có cơ hội thắng

Example

Input:
3
3 1 5

Output:
3

Input:
4
1 2 3 4

Output:
2

Input:
8
4 10 5 2 9 8 1 7

Output:
5

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-11-21
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Croatian Open 2006

hide comments
2021-05-27 18:01:34
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/IVANA
2021-02-21 08:53:32
thề, viết n ra AC đấy. Test yếu: v.
2020-03-10 16:19:14
để giới hạn lớn hơn đề ra một chút mới AC nhé :D
2019-09-26 17:17:51
cout << n; => AC
:)))))))))
2019-05-11 13:45:15
cout<<n=AC!
CỨU TÔI!
2015-05-10 17:32:43 Phong
test số lượng phần tử chẵn và toàn số lẻ thì s ? hòa à ?
vd:
4
1 3 5 7

Last edit: 2015-05-10 17:34:21
2012-07-28 05:08:31 Tâm Chớp Nhoáng
các bạn đọc đề kiểu gì thế T_T
2011-06-22 15:24:47 Noyethug
đề nói thế ví dụ như ng t1 chọn số 1 ng t2 chọn số 2 k nhẽ ng t1 chọn số 1 tiếp đc sao.........:|...phải là chọn số kề số vừa đc chọn nếu số đó chưa đc chọn chứ.....:|
2010-10-25 14:20:51 Buồn :(
test 3 bị sai phải không nhỉ, tối đa chỉ có 4 lượt chơi thôi mà
2009-08-18 03:06:51 Try FU
Có thể gjải thjck test 3 dc k?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.