Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HSPC14I - Chơi nhảy

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/hspc14i


 

Ba con chuột túi đang chơi trong sa mạc. Chúng đang chơi trên trục số, mỗi con nằm ở một số
nguyên khác nhau. Trong một bước duy nhất, một con chuột túi bên ngoài nhảy vào khoảng
trống giữa 2 con kia. Hai con chuột túi không bao giờ ở cùng một vị trí. Hãy giúp chúng chơi
càng lâu càng tốt.

Ba con chuột túi đang chơi trong sa mạc. Chúng đang chơi trên trục số, mỗi con nằm ở một số nguyên khác nhau. Trong một bước duy nhất, một con chuột túi bên ngoài nhảy vào khoảng trống giữa 2 con kia. Hai con chuột túi không bao giờ ở cùng một vị trí. Hãy giúp chúng chơi càng lâu càng tốt.

 

Input

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test trên một dòng gồm ba số nguyên A, B và C (0 < A < B < C < 100) là vị trí ban đầu của 3 con chuột túi.

Output

Với mỗi test, in ra số bước lớn nhất những con chuột túi có thể thực hiện.

Example

Input:
2 3 5
3 5 9

Output:
1
3

Được gửi lên bởi:Lê Đôn Khuê
Ngày:2014-07-27
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:HSPC 2014

hide comments
2021-05-27 18:01:31
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/HSPC14I
2019-08-15 22:38:58
một bài khá hay . code cho mọi người tham khảo : https://ideone.com/mMh3ol
2017-08-20 18:33:06 Con Bò Huyền Thoại
http://kienthuc24h.com/hspc14i-spoj-choi-nhay/
2016-10-30 03:29:41 Sue
1 đấm AC =))
2016-10-22 09:36:09
2 dòng ac haizz
2015-05-08 15:30:43 Phạm Huỳnh Nhật
bài cơ bản
http://ideone.com/1Ag5Oi
2015-03-18 06:28:57 Con Bò Huyền Thoại


Last edit: 2017-08-20 18:33:03
2014-10-03 15:57:06 Prismatic
Bài này gài hay :))
2014-07-30 06:17:24 Trần Anh Tú
Bài bất lặp về sub 1 phát ac mà thi toàn WA?
2014-07-29 18:49:47 Con Bò Huyền Thoại
cẩn thận cái câu "có thể có nhiều dòng" =))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.