Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HOUSE - Xây nhà

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/house


Cùng với phần thưởng là tấm ảnh kèm chữ kí tặng của hoa hậu Việt Nam 2006 – Mai Phương Thúy, BB còn được nhận được một khoản tiền. BB quyết định sẽ dùng khoản tiền này để xây ngôi nhà mơ ước của mình. Hiện nay, BB đã có một mảnh đất được chia thành M x N ô. BB muốn xây ngôi nhà của mình trên mảnh đất này. BB muốn rằng ngôi nhà của mình phải là ngôi nhà thật đặc biệt. Nó sẽ phải đáp ứng đủ các yêu cầu:

Là tập hợp của một số ô liên thông. Hai ô được coi là kề nhau nếu chúng có chung cạnh.

Có ít nhất hai trục đối xứng: một trục ngang, một trục dọc (cả hai trục đều phải song song với cạnh của khu đất). BB vốn tin vào thuyết phong thủy mà.

BB lại là người cẩn thận, nên cậu muốn rằng ngôi nhà của mình sẽ có ít nhất một điểm có thể đặt camera để quan sát toàn bộ ngôi nhà. Một điểm A được coi là có thể quan sát được điểm B nếu đoạn thẳng AB nằm hoàn toàn bên trong ngôi nhà hoặc có điểm chung với tường ngôi nhà, nhưng không được đi ra bên ngoài ngôi nhà.

Với mảnh đất của mình, bạn hãy giúp BB tính xem có bao nhiêu cách để xây được ngôi nhà mơ ước.

Input

Dòng thứ nhất ghi hai số nguyên dương M, N.

Output

Gồm một số duy nhất là phần dư của phép chia số cách xây dựng ngôi nhà cho 12051987.

Example

Input:
2 2

Output:
9

Giới hạn:
M, N ≤ 1000
Thời gian: 1 s/test
Có 30% số test có M, N ≤ 5 

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-10-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:IOICAMP4

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.