Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HCN2 - Khu vui chơi

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/hcn2


Một mảnh đất được quy hoạch để làm khu vui chơi. Tuy nhiên mảnh đất lại không vuông vắn, trong khi khu vui chơi lại yêu cầu phải có dạng hình chữ nhật. Khuôn viên của mảnh đất được xác định bởi một đường gấp khúc khép kín không tự cắt với các hình chữ nhật có toạ độ nguyên trên hệ toạ độ vuông góc Đề-các Oxy.

Xác định trong khuôn viên mảnh đất hình chữ nhật có diện tích lớn nhất thoả mãn các điều kiện:

- Hình chữ nhật phải nằm hoàn toàn trong khuôn viên mảnh đất đã cho (nghĩa là hình chữ nhật không được chứa điểm nằm ngoài khuôn viên mảnh đất)

- Bốn đỉnh của hình chữ nhật phải có toạ độ nguyên

- Các cạnh phải song song với trục toạ độ Ox hoặc Oy

Input

- Dòng 1: N là số đỉnh của đường gấp khúc bao quanh mảnh đất. (N<=100)

- Dòng thứ i trong số N dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên Xi, Yi (0<=Xi,Yi<=1000) được ghi cách nhau bởi 1 dấu cách. Các đỉnh của đường gấp khúc được đánh số từ 1 theo 1 chiều đi vòng quanh nó

Output

Gồm 1 dòng duy nhất chứa diện tích hình chữ nhật lớn nhất thoả mãn đề bài.

Example

Input:
7
0 5
2 7
3 5
4 9
6 5
5 0
0 0


Output:
25
các bạn có thắc mắc về đề bài hoặc test xin liên hệ quynh6174 qua forum vnoi.info

Được gửi lên bởi:sieunhan
Ngày:2008-12-14
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2012-12-09 19:45:27 sieunhan
Cac code giong nhau da bi disqualify.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.