Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HBT1D - HBT1D

Dãy Fibonacci được định nghĩa như sau:

F0=F1=1

Fi =Fi-1+Fi-2­, i≥2

Cho N số nguyên dương, hãy xác định mỗi số đó có là số Fibonacci hay không.

Input

Dòng 1 : Số nguyên dương N (1≤N≤106)

Dòng 2 : N+1 : mỗi dòng ghi một số nguyên dương, kích thước file input không vượt quá 1MB.

Output

Dòng 1..N : mỗi dòng ghi xâu “Yes” hay “No” là câu trả lời cho các số tương ứng trong input.

Example

Input:

3

1

2

4

Output:

Yes

Yes

No


Được gửi lên bởi:Thương
Ngày:2014-06-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PIKE PROLOG R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Nguồn bài:Thi hsg không chuyên lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013-2014

hide comments
2015-12-07 19:16:24 ??? Ares
@Sue: vậy mới phải đoán, cũng không khó tính ra số max đâu :)) bài không khó nhưng hay :v
2015-04-29 11:23:12 Sue
khổ quá cho xin cái limit >_<
limit bộ nhớ thì nói làm gì >_<

Last edit: 2015-04-29 11:31:29
2014-09-12 15:52:38 The Legendary Tiger (NDHD)
Có ai biết TLE là lỗi gì ko?
Sửa mãi chả đc :(
ps: TLE=time limit exceeded, nôm na là quá thời gian :p

Last edit: 2014-09-14 04:17:03
2014-09-06 09:42:15 John and the cows
chỉ vì "YES" với "Yes" mà 0 điểm mấy lần :/
2014-09-06 07:42:35 Mew.
độ dài tối đa 10^6
2014-09-05 16:53:30 Con Bò Huyền Thoại
hehe đoán bừa thôi, ec, mà XLSNL á, @@
TKNK mà ko hỉu sao TLE :D
bài này chẵng có j hết :)) chủ yếu là dữ liệu trâu bò thôi :v

Last edit: 2014-09-05 17:43:52
2014-09-05 15:50:19 Duc M. Pham
Làm sao tính được nhỉ bạn? :-? Giả sử N=1 mà cái số đó nó lớn khủng khiếp thì sao?

Làm bài này không biết giới hạn ức chế quá =="

Last edit: 2014-09-05 16:33:10
2014-09-05 15:09:58 Con Bò Huyền Thoại
từ cái dữ kiện này mà tính đó bạn à :)))

"Dòng 1 : Số nguyên dương N (1≤N≤106)

Dòng 2 : N+1 : mỗi dòng ghi một số nguyên dương, kích thước file input không vượt quá 1MB."
2014-09-05 05:49:50 m
giới hạn các số nguyên dương là bao nhiêu vậy
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.