Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

HAF1 - Đua Xe

Cuộc đua F1 năm 2009 thay bằng việc đua nhiều vòng vào các thời điểm khác nhau thể lại đua luôn nhiều vòng 1 lần. (Tuy nhiên mỗi vòng lại có nhiều đường đua, mỗi đường có chiều dài khác nhau chỉ số khác nhau,nối với 1 đường cùng chỉ số ở vòng tiếp theo)Đặc biệt mỗi xe chỉ cần chạy 1 số đường ở mỗi vòng và sang vòng đua tiếp theo.Tuy nhiên vì là cuộc đua F1 tầm cỡ thế giới nên ở các góc đường đều có bom(>_<)nên không thể chạy chéo được mà chỉ có thể chạy thẳng hoặc chạy sang ngang mà thôi.

Bạn hăy tìm ra con đường ngắn nhất đi từ vòng 1 đến vòng cuối để giúp các tay đua dễ dàng trở thành nhà vô địch.

Lưu ý:Vì cuộc đua F1 là đua xe ô tô nên các xe sẽ không thể bay được(nhảy cóc)mà chỉ có thể chạy trên các đoạn đường kề nhau.

Input

  • Gồm một dòng duy nhất chứa 2 số N,M(số đường đua mỗi vòng,số vòng đua).
  • M dòng tiếp mỗi dòng N số là chiều dài của đường đua.

Output

  • 1 dòng duy nhất là độ dài đường đi ngắn nhất.

Giới hạn

  • 0< M(số vòng đua) <=1000.
  • 0< N(số đường đua ở mỗi vòng)<=1000.
  • 0< a(chiều dài mỗi đường đua)<=1000

Ví dụ

Input
3 3
3 2 1
4 1 1
8 1 3
Output
4

Được gửi lên bởi:Dao Bui Trung Kien
Ngày:2008-12-03
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2018-11-26 06:55:00
From N.D.B:
Cho những người làm mãi chưa AC nè. Tại chả thấy code AC đâu cả.
https://ideone.com/iwtngI
2017-11-03 15:48:37
ừ. lần đầu hiểu sai đề, mấy lần sau sai cái input, mãi ms AC
2017-11-03 15:36:15
đề như l** đúng ko hatuank97lhp
2014-12-14 18:59:03 Sơn Tùng M-TP
hic. tưởng như k đọc nhầm M, N. ai ngờ.
2014-10-23 12:51:33 NhiVD
1 đấm AC :3
2014-10-07 03:42:33 Tenga
-_- đc m,n :v
2014-09-02 14:32:26 Stupid Dog

tại sao QHĐ O(M*2N) chỉ được 85,71 ?


Last edit: 2014-09-02 14:32:42
2014-08-19 14:45:00 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
Mình gà vẹo lưng, QHĐ ứ bít làm . quất Dijkstra - Heap được 85.71 . =)) eo ơi
2014-03-24 16:28:00 Lollipop
1 đấm AC
2014-02-16 02:52:29  
Không hiểu đề rõ lắm, ai giải thích dùm cái
...eDIT...
Đi theo 3 hướng: sang trái, sang phải, trên xuống chứ không phải 2 hướng: sang trái, trên xuống...

Last edit: 2014-02-23 10:49:29
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.