Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FLOW1 - Giao lưu

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/flow1


Cuộc thi giao lưu "Tết Ta Tin (TTT)" giữa hai đội Sư Phạm (SP) và Tổng Hợp (TH) có m bài toán tin học, mỗi đội có n học sinh tham dự. Các bài toán được đánh số từ 1 đến m và các học sinh của mỗi đội được đánh số từ 1 tới n.
Học sinh của hai đội đều là những lập trình viên xuất sắc, tuy nhiên mỗi học sinh có thể giải quyết những bài toán thuộc sở trường của mình hiệu quả hơn những bài khác.

Hãy giúp thầy My tổ chức cuộc thi theo thể thức sau:
• Chọn đúng n cặp đấu, mỗi cặp gồm 01 học sinh SP và 01 học sinh TH làm 01 bài toán trong số những bài toán này.
• Có đúng n bài toán được mang ra thi
• Học sinh nào cũng được tham gia
• Bài toán cho cặp đấu bất kỳ phải thuộc sở trường của cả hai thí sinh trong cặp

Biết rằng luôn tồn tại phương án thực hiện yêu cầu trên.

Input

• Dòng 1: Chứa hai số n, m (1 ≤ n ≤ m ≤ 255)
• n dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi danh sách các bài toán thuộc sở trường của học sinh SP thứ i.
• n dòng tiếp theo, dòng thứ j ghi danh sách các bài toán thuộc sở trường của học sinh TH thứ j.
Chú ý dùng Eoln chứ không dùng SeekEoln

Output

Gồm m dòng, dòng thứ k ghi số hiệu thí sinh SP và số hiệu thí sinh TH trong cặp đấu bằng bài toán k, nếu bài toán k không được mang ra thi thì ghi vào dòng này hai số 0 .

Example

Input:
4 6
3 6
1 2
2 4
5
6
3 5 6
4
1 2 6


Output:
2 4
0 0
0 0
3 3
4 2
1 1


Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-02-26
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Tuyển tập 150 bài của thầy Lê Minh Hoàng

hide comments
2021-05-27 18:00:41
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/FLOW1
2018-03-14 10:37:57
{dinh truong lam}
đồ thị 4 phía, 2 phía ở giữa là problem, còn 2 phía còn lại là học sinh
2017-12-19 13:37:37
tạo cái đồ thị 4 phía tìm luồng dinic là ac mà :v
2017-12-07 09:11:44
nhật hào sạch
2017-07-23 07:37:40
input thốn vãi :(( làm mất chục sub :((
2015-12-14 15:50:05
bây giờ mới hiểu cảm giác của Stupid Dog @@
2015-05-28 23:40:22 Stupid Dog
nghĩ 5 phút, code 5 tiếng
2014-11-15 17:35:38 Duc M. Pham
Tên bài đã gợi ý luôn cách làm rồi @@

Bài này code cực quá @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.