Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FIRS - Hàng cây

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274813/problem/U

Biên giới giữa hai nước Ngược và Xuôi có dạng một đoạn thẳng với độ dài N-1 mét.

Vua nước Ngược vì muốn che giấu bí mật quốc gia đã trồng trên đường biên giới N cây tán lá xum xuê (các cây cách đều nhau với khoảng cách một mét). Vua nghĩ rằng nhờ hàng cây này mà các điệp viên của vua nước Xuôi không thể do thám nước mình được. Để chăm sóc các cây này, vua sai một người làm vườn mỗi buổi sáng chọn cây thưa lá nhất (có số lá ít nhất) và tưới một loại phân bón đặc biệt (nếu có nhiều cây thưa lá nhất thì người làm vườn sẽ chọn cây đầu tiên). Phân bón có bán kính tác dụng là 1 mét (nghĩa là sẽ tác dụng lên từ 1 đến 3 cây).

Tuy nhiên, vua nước Xuôi quyết định chống lại chiến lược này và thuê một người làm vườn khác. Mỗi buổi chiều, người làm vườn này tưới phân bón lên cùng cái cây đã được người làm vườn nước Ngược tưới vào buổi sáng, nhưng bằng một loại phân bón khác. Loại phân bón này làm chết tất cả các cây trong bán kính 1 mét!

Bạn được bộ trưởng tài chính của vua nước Xuôi thuê để giúp tính xem sau bao nhiêu ngày thì tất cả các cây đều bị chết. Hãy lập trình tính giá trị này.

Dữ liệu

Dòng đầu tiên chứa số lượng cây N (1 ≤ N ≤ 105). Dòng thứ hai chứa N số nguyên ai (1 ≤ ai ≤ 105) - số lượng lá trên các cây (theo thứ tự chúng được trồng từ trái sang phải).

Kết quả

In ra số ngày mà sau đó tất cả các cây đều bị chết.

Ví dụ

Dữ liệu
3
3 2 2

Kết quả
1

Dữ liệu
3
2 2 3

Kết quả
2

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2009-07-23
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2020-04-08 11:35:23
đệ tử đại ca LMH 1 đấm AC
2019-10-05 10:28:10
cần cho những ai 90 :vvv
bool cmp(pb i, pb j)
{
if(i.v==j.v)
return i.p<j.p;
return i.v<j.v;
}
2019-07-20 08:51:46
sort 100 thôi cần heap làm chi các bạn :v =)))
2018-06-22 02:48:28
bài này dùng priority_queue là ổn nhé
http://bit.ly/2H86vzM

Last edit: 2019-01-12 01:53:42
2017-03-07 20:30:08
- Các bạn cho mình xin ý tưởng cụ thể để cài đặt IT bài này không ạ? Minh mới học IT, nên chưa nghĩ được ạ
2016-12-08 04:40:47 le tuan dung
Tôi là Lê Tuấn Dũng. Xin chào các fan hâm mộ.
2016-12-01 04:12:02
bài này test yếu
2016-12-01 04:10:56
O(n^2*logn) vẫn AC
2016-10-26 12:30:33
Bài này viết bằng C++ thì heap cho gọn :3
2016-10-14 18:45:00
5 dòng 1 đấm ((:
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.