Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FASTEXPR - Tính biểu thức

Cho một biểu thức số học thông thường gồm các phép toán +, -, * và thêm hàm giá trị tuyệt đối abs, tính giá trị biểu thức.

Bạn không cần phải lo lắng về giới hạn của các số vì tất cả kết quả của các phép toán đều nằm trong phạm vi số nguyên 32 bit.

Code càng ngắn càng tốt. Điểm nhận được bằng độ dài mã nguồn của bạn.

Ví dụ

Dữ liệu
3+(4 - abs(-5))*6

Kết quả
-3

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2010-06-06
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:VFUN10

hide comments
2023-02-23 15:30:02
C++ em được 752 kí tự ạ.

Last edit: 2023-02-24 05:20:54
2014-09-28 19:32:09 Nguyen Van Thau
how to input and output with php.
<?php
$input = "3+(4 - abs(-5))*6";
eval("echo $input;");
?>
2014-09-28 17:09:11 Nguyen Van Thau
số ký tự bằng số điểm à? vậy php không thể nào mà 7 điểm dc: <?php
?> chưa viết gì cả đã 7 ký tự = 7 điểm rồi
2014-05-26 16:42:08 Ðỗ Quốc Tuấn
Bài này làm như nào các bác? Em dùng pascal.. Ai biết giúp em số 096 9950 296
2014-04-22 19:49:01 zai zai
Có cả khoảng trống nhé :)
2013-12-07 14:55:43 Hồ Tuấn Kiệt
Chắc PHP dùng eval :v
2013-11-24 09:58:49 Eward Nguyễn
làm bằng pascal sao mà được ít điểm :v
2013-09-09 13:12:14 ♥_(decade_98)_ ♥
làm bằng PHP người xuất sắc nhất đc 7, nếu xài pascal thì có mà trên nghìn đ @@
2013-07-16 14:40:16 kun_kute
bài này xài perl hoặc python cho nhanh =.=
2012-11-23 08:03:58 Mai Vãn Trường
stack thì phải
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.