Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DISNEY2 - Công viên Disneyland (version 2)

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/disney2


Giống như bài DISNEY1, chỉ khác là mỗi điễm trong N điểm vui chơi chỉ thuộc 1 trong 2 đường đi của Bờm hoặc Cuội(tất nhiên là trừ điểm số 1).

Input

Giống như bài DISNEY1

Output

Giống như bài DISNEY1

Example

Input:
4
0 1 4 3
1 0 2 4
4 2 0 4
3 4 4 0

Output:
10

Được gửi lên bởi:Nghia Nguyen Hoang
Ngày:2007-09-19
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Từ việc hiểu nhầm đề bài DISNEY1

hide comments
2016-04-29 11:58:40 Nguyen Cuong
vãi cả nguồn :))
2015-09-08 14:19:27
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2015-07-29 10:25:17 Nguyễn Mai Phương
bài này! test ấy ấy! hình như sai ấy :v
2011-11-06 08:32:48 Noyethug
bài mình xóa dòng tính các f[i,i].......:D
2011-10-19 15:47:34 Nguyễn Duy Khánh
Hix. Mình phải thêm 1 dòng mới AC được :))
2011-10-19 11:26:54 Ðỗ Việt Anh
Đúng là chỉ bớt code chứ ko hề thêm :))
2011-03-24 09:44:51 T-7
Bài này sửa bài DISNEY1, không phải thêm code vào mà là bớt code ra =))
2011-03-23 09:34:24 .
PS vui tính quá :))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.