Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DISNEY1 - Công viên Disneyland (version 1)

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/disney1


Công viên Disneyland khai trương N điểm vui chơi mới. Một hôm Bờm và Cuội đến chơi Công viên. Qua việc hỏi thăm người hướng dẫn Bờm và Cuội đã biết thời gian cụ thể để đi từ điểm vui chơi i đến địa điểm vui chơi j. Bờm và Cuội muốn đi thăm hết tất cả các địa điểm theo nguyên tắc sau:
-Mỗi người đi từ điểm số 1, qua 1 số điểm và quay trở về điểm số 1.
-Các điểm đến trên đường đi của Bờm và Cuội là 1 dãy số tăng dần( trừ điểm số 1 khi quay về).
-Mỗi điểm vui chơi phải thuộc ít nhất 1 trong 2 đường đi của Bờm và Cuội.
-Thời gian đi là nhỏ nhất (tính cả thời gian quay về 1).

Input

-Dòng đầu là số N (N<201)
-Tiếp theo là ma trận N dòng N cột: 1 số nguyên không âm(<1001) trên hàng i cột j cho ta biết thời gian đi từ địa điểm i đến địa điểm j.
(A[i][j] = A[j][i] , A[i][i] = 0 với mọi i, j).

Output

Gồm 1 số duy nhất là thời gian nhỏ nhất để Bờm và Cuội thăm quan Công Viên theo nguyên tắc trên.

Example

Input:
4
0 1 4 3
1 0 2 4
4 2 0 4
3 4 4 0


Output:
10
(Giải thích : cách đi tốt nhất là Bờm đi 1->2->3->4->1 và Cuội đứng yên)

Được gửi lên bởi:Nghia Nguyen Hoang
Ngày:2007-09-19
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Thi vòng 2 năm 2006 và cám ơn Mr.Nguyễn Trần Nam Khánh

hide comments
2020-08-03 06:28:15
ko cần tăng dần nhé, cái này thật ra là không giảm.
2019-10-01 06:12:58
chao moi nguoi .
duonght_pro_xinhgainhathemattroi_:)
2018-10-18 08:44:34
lũ gà
2018-08-28 14:57:01
lưu ý đề bài hỏi là tổng thời gian của cả 2 người nhé
2018-01-07 15:03:56
hướng dẫn +code: http://123link.co/oNmfcw2
2015-09-08 14:19:29
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2015-01-01 06:22:57 Prismatic
sao test ra 10 nhỉ
ra 8 chứ
Bờm đi 1->2->4->1
Cuội đi 1->3->1

Last edit: 2015-01-01 06:55:32
2014-02-09 02:50:56 Hướng Thái Dương
bá đạo cái time limit =)))
2013-09-15 13:31:12 a;slkfjasl;fkj
vãi time limit =,=
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.