Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DHLOCO - Trò chơi lò cò

Carnaval Hạ Long 2015 với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - Lan tỏa nụ cười”, điểm mới của lễ hội là sự song hành giữa biểu diễn nghệ thuật “Nơi tinh hoa hội tụ” và diễu hành đường phố “Nụ cười Hạ Long” với sự góp mặt của hơn 2000 diễn viên quần chúng. Có rất nhiều chương trình vui chơi được tổ chức, một trong những trò chơi thu hút được nhiều du khách tham gia đó là trò chơi nhảy lò cò, cụ thể: người chơi cần vượt qua một đoạn đường dài n mét, mỗi bước, người chơi có ba cách nhảy với độ dài bước nhảy tương ứng là 1 mét, 2 mét, 3 mét. Một cách đi chuyển đúng là dãy các bước nhảy có tổng đúng bằng n.

Yêu cầu: Cho n M, gọi K là số cách đi chuyển đúng khác nhau để đi hết đoạn đường n mét, hãy tính phần dư của K chia M.

Input

gồm một dòng chứa hai số nguyên dương n, M (M ≤ 2015);

Output

một số nguyên là phần dư của K chia M.

Example

Input:
5 100

Output:
13

Ghi chú:

  • Có 20% số test ứng với 20% số điểm có n ≤ 20;
  • Có 40% số test ứng với 40% số điểm có n ≤ 106;
  • Có 40% số test còn lại ứng với 40% số điểm có n ≤ 1015.

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2015-04-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU JS-MONKEY PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2018-02-07 11:35:25
Bài này EZ như 1 trò đùa !
2018-02-06 08:10:59
Bài quá EZ
2017-12-09 14:33:56
BFS là gì vậy ạ ??
2017-08-21 10:00:38 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/spoj-dhloco-tro-choi-lo-co/
2017-01-22 15:33:56
2 đấm AC =))
2016-11-23 16:18:21
Bài này có 2 cách :
1 là nhân ma trận
2 là bfs
Mình nghĩ bfs vẫn đơn giản hơn , code ngắn :p
2016-02-11 10:53:32 xin đừng quên tôi
Tham khảo tại: http://yeulaptrinh.pw/34/spoj-dhloco/
2016-01-30 12:06:18
THAM KHAO: http://codevnspoj.blogspot.com/
2015-08-20 12:44:52
BFS AC =))))
2015-06-18 03:30:05 [Nghien] Le Long
BFS là đủ AC =)))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.