CWAY - Counting paths in a complete graph

Đếm số đường đi trên đồ thị đầy đủ

Một đồ thị đầy đủ N đỉnh là đồ thị mà giữa mọi cặp đỉnh đều có cạnh nối. Bạn hãy đếm số đường đi giữa 2 đỉnh bất kì của đồ thị. Lưu ý rằng một đường đi không được đi qua một đỉnh quá một lần.

Dữ liệu

Ghi duy nhất một số N là số đỉnh của đồ thị (2 ≤ N ≤ 1000).

Kết quả

In ra một số duy nhất là số lượng đường đi giữa 2 đỉnh bất kì.

Ví dụ

Dữ liệu
4

Kết quả
5

Giải thích
Giữa 2 đỉnh bất kì ví dụ đỉnh 1 và 2 có 5 đường đi:
1-2
1-3-2
1-3-4-2
1-4-2
1-4-3-2

Được gửi lên bởi:Lê Đôn Khuê
Ngày:2008-06-28
Thời gian chạy:0.262s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Round 3/DivB
Problem Setter: Lê Đôn Khuê

hide comments
2017-06-20 14:55:40
bài này phải dùng Code BIGNUM xịn (khoảng 500 dòng) mới AC nhé, code dỏm thì tạch
2017-05-17 15:57:11
đệ quy sao đc có 70 à
2017-02-27 14:46:36


Last edit: 2017-02-27 14:52:54
2016-10-08 11:39:03 Bui Van Hop
Viết 1 code trâu => công thức. Quy hoạch động + Xử lí số lớn => AC
2015-11-14 20:34:47 Sue
1 đấm AC :)))) cài bignum = vector c++ max tiện lợi :3
2015-09-08 14:19:35
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2015-09-02 13:46:04
ae can than for 10d @@ kn xuong mau==
2015-06-15 09:15:53 there's no salvation for me...
đừng ai nghe thằng Le Long nhé :p mất mấy đấm đấy =))))
2015-06-15 05:48:06 [Nghien] Le Long
chỉ là đệ quy thôi mà =))
2015-01-03 05:11:01 never give up !!
để mảng thì được 80, không dùng mảng thì đc có 70 :3 . ai AC r bày vs
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.