Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CVP00001 - Ô ăn quan

Chàng Ngốc rất thích trò chơi ô ăn quan.nhưng có vẻ trò chơi quá "dễ" nên chàng nghĩ ra một trò chơi ô ăn quan của riêng mình:cho N ô vuông đánh số từ 1 đến N,chúng đc xếp thành một vòng tròn(ô thứ N+1 trùng với ô thứ 1).Trên mỗi ô vuông có sẵn một số sỏi.Với một lượt đi bắt đầu tại ô thứ i,bạn bốc hết sỏi ở ô đó,đi lần lượt qua các ô theo chiều tăng dần chỉ sô các ô vuông,qua mỗi ô bạn thả một viên sỏi vào ô đó.Cho đên khi bạn hết sỏi trên tay.Giả sử bạn thả viên sỏi cuối cùng tại ô thứ i,nếu ô i+1 có sỏi thì bạn bốc hết số sỏi ở ô đó và tiếp tục đi.Còn nếu ô thứ i+1 đã hết sỏi,bạn được "ăn" tất cả số sỏi ở ô thứ i+2,sau đó nếu ô thứ i+3 hết sỏi,bạn được ăn số sỏi ở ô thứ i+4...!
Yêu cầu:cho ô bắt đầu,tính xem bạn dc ăn bao nhiêu viên sỏi!

Input

Dòng 1:số N là số ô vuông (3<=N<=10000)
Dòng 2:N số nguyên dương,số thứ i là số sỏi ở ô thứ i.Số sỏi trong mỗi ô vuông <=10000;
Các dòng tiếp theo,mỗi dòng một số nguyên S,nghĩa là bắt đầu tại ô thứ S (1<=S<=N)
Dòng cuối,là số 0,báo hiệu kết thúc yêu cầu.

Output

Với mỗi yêu cầu ghi ra một số nguyên,là số sỏi bạn được ăn,mỗi số trên một dòng.

Example

INPUT1:
3
2 1 1
1
0
OUTPUT1:
2
 
 
INPUT2:
4
1 1 1 1
1
0
OUTPUT2:
4
 

Được gửi lên bởi:PNL
Ngày:2009-10-20
Thời gian chạy:0.5s-1.799s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 C++ 4.3.2 GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Pham Quoc Tuan (nick VOJ: yourfriends)

hide comments
2009-11-23 15:14:06 PhamQuocTuan
ban đầu mình nghĩ ko có trường hợp lặp nên ko xét đến,mong các bạn thông cảm.:D
test đảm bảo ko bị lặp.
2009-11-22 05:07:18 ðẹp trai bẩm sinh
Các trường hợp tương tự test:
3
1 2 3
1
0
thì xử lý thế nào?
2009-10-28 17:30:41 Mệt
Nếu ô thứ i+1 ko có sỏi nhưng ô i+2 cũng ko có sỏi thì có dừng lại ko hay vẫn xét ô i+3?

Last edit: 2009-10-28 17:31:57
2009-10-25 11:36:03 PhamQuocTuan
mọi lần bốc đều lấy trạnh thái ban đầu.
VD1,nếu yêu cầu bắt đầu từ ô thứ 2 thì kq là 1

Last edit: 2009-10-25 11:37:10
2009-10-25 11:16:21 HaiZ
mọi lần bốc thì đều lấy trạng thái ban đầu hay lấy trạng thái của lần bốc trước đó vậy bạn?
2009-10-24 08:42:29 PNL
Mọi thắc mắc xin liên hệ tác giả

Last edit: 2009-10-24 08:42:43
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.