Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CTNEWS - Lâu đài cát

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274811/problem/D

CTN vừa xây xong 1 lâu đài bằng cát !Cũng giống như tất cả các lâu đài khác,

trên đỉnh những bức tường , sẽ có những lỗ trống ( để đặt đại bác cho việc

phòng thù chẳng hạn) , và về hai phía của lỗ trống- tất nhiên sẽ có 2 vùng cao hơn (xem hình vẽ).

Tạm gọi các vùng cao hơn này là Merlons.Lâu đài có N (1<=n<=25000) Merlons,

để thuận tiện ta đánh số chúng từ 1->N;

Merlon thứ I có chiều cao M_i (1<=M_i<=100 000);

Ngài CTN muốn sửa chữa lâu đài thành một mẫu mới , anh ta đã làm một danh sách

N số nguyên B_1…B_N (1<=B_i<=100000) , và anh muốn thay đổi chiều

cao của các Merlon từ (A1…An) thành (B1..Bn) theo một thứ tự nào đó.

 

Để làm được điều này, anh ta đã thuê một số kỹ sư để thiết kế những

Merlon theo ý muốn của mình.Tất nhiên chi phí cho việc này là rất đắt đỏ.Theo tính toán sơ bộ thì

chi phí để tăng chiều cao của một đơn vị  là X $$

-  Chi phí để giảm chiều cao của một đơn vị là Y $$

Hãy giúp CTN tìm ra phương án để có được bức tường mới mà giá phải

trả là nhỏ nhất !

Input

Dòng đầu :3 số N,X,Y cách nhau ít nhất 1 dấu cách

Dòng 2..N+1 :mỗi dòng là 2 số Ai, Bi cách nhau ít nhất 1 dấu cách

Output

Gồm 1 dòng duy nhất là kết quả.

Example

Input:
3 6 5
3 1
1 2
1 2
Output:
11

Có 40 % số test với n<=9; 60 % số test với n<=18.

Được gửi lên bởi:Phan Công Minh
Ngày:2009-06-29
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2017-09-27 09:44:56
Code 100đ: http://123link.top/CTNEWS
2017-09-13 07:47:03
Code 100đ: http://shink.in/SFw8m
2016-07-09 09:50:38
Đề bài quá nguy hiểm :V
2015-10-01 10:27:16 Nguyễn Ðức Huy
ngồi đọc cả buổi tưởng nó khó T.T
2014-12-12 13:00:33 KPDFSVD
hình như cái hình bị mất rồi
2013-11-07 13:28:15 Phạm Mạnh Hưng
:) nhân x,y nhầm vẫn được 50 điểm
2013-07-28 01:53:20 DKM
bài này có phải xử lí số nguyên lớn ko ạ. em làm mãi đc có 50

2013-07-24 16:43:09 @@
ẹc, nghĩ mai ko ra, ai ngờ nghĩ ra đề lại dễ đến thế :v
2013-07-24 05:55:30 DKM
tui sort 2 mảng rồi so sánh a[i],b[i] mà răng đc có 50 hêy
2013-07-24 05:30:09 Blazing Heart
bài đọc rất nguy hiểm, đến lúc code thì ms biết ns dễ ko tưởng
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.