Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CRECT - Đếm các hình chữ nhật

HùngĐM đang theo học một khóa học cơ bản về tiếng Đức. Vì mới bắt đầu, HùngĐM mới biết mặt 5 chữ cái là A, B, C, D, E. Ngày sinh nhật, HùngĐM được tặng một bảng hình chữ nhật có các chữ cái ghi ở các ô. Nhiệm vụ của HùngĐM sẽ là tìm các từ ẩn trong bảng này. Tuy nhiên, do vốn lười học ngoại ngữ, đam mê lập trình, HùngĐM lại nghĩ ra một trò chơi khác: đếm số hình chữ nhật con của bảng này có chứa đúng 3 chữ cái khác nhau( Vì HùngĐM không thích quá ít, cũng chẳng ưa quá nhiều ). Tuy nhiên, bài này không đơn giản để HùngĐM có thể giải được dễ dàng. Các bạn hãy giúp HùngĐM để HùngĐM có thể nhanh chóng tập trung vào việc học tiếng Đức.

Input

Dòng đầu ghi 2 số M, N (M, N <= 400). Bảng chữ của HùngĐM được chia làm M dòng, mỗi dòng gồm N ô vuông đơn vị. M dòng sau, mỗi dòng là một xâu độ dài N thể hiện một dòng của bảng chữ chỉ gồm các chữ cái A, B, C, D, E.

Output

Gồm một số duy nhất là số hình chữ nhật con tìm được.

Example

Input:
4 3
CED
CEB
CBC
DDA

Output:
12

Được gửi lên bởi:VOJ problem setters
Ngày:2008-02-19
Thời gian chạy:0.396s
Giới hạn mã nguồn:5000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Được gửi lên bởi Khúc Anh Tuấn

hide comments
2019-07-12 19:36:11
tưởng sai gì ai dè cái giới hạn. How nhiều đấm AC :)
2017-11-25 02:30:42
trâu mà ac t đi đầu xuống đất . phải đz như t ms ac
2017-11-22 10:56:01
nhật hào sạch
2017-07-11 10:24:03
Bai nay trau thoi la AC roi. 1 dam AC ez =))
2017-07-11 10:15:48
trâu cũng AC các bạn ạ
2017-01-14 13:11:18
Code pascal full: http://shink.in/RspbG
2016-08-08 15:06:39 nguyenngocanh
trâu cũng AC
2016-07-09 10:49:55 Lương Ðức Tuấn Ðạt
Bạn có thể tham khảo thuật toán và code tại: http://yeulaptrinh.pw/280/crect-spoj/
2016-01-30 14:04:44 Nguyễn Thành Nhân
Đã AC, độ phức tạp vào khoảng 4 triệu
2014-05-19 14:34:52 [$Zeus$]
Mình làm giống CRECT01, tìm các hcn có 3 loại chữ trừ đi hcn có 2 chữ và hcn có 1 loại chữ...nhưng mà time lớn vật...

Last edit: 2014-09-04 18:02:11
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.