Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

COWGIRL - Cô gái chăn bò

Trên một thảo nguyên nhỏ bé có 1 gia đình gồm 3 anh em: 2 người anh trai là Nvutri và Andorea còn người em gái là Lola. Cuộc sống gia đình khá giả nhưng gia đình có truyền thống chăn nuôi và muốn để các con tự lập nên cha mẹ 3 người quyết định để các con hằng ngày sẽ đi chăn 1 số bò nào đó (tùy ý 3 người con).

Thảo nguyên là 1 cánh đồng chia làm M*N ô vuông, mỗi con bò chỉ đứng trong 1 ô và mỗi ô chỉ chứa 1 con bò.Chỉ có 1 quy tắc duy nhất là không bao giờ được để 4 con bò tạo thành 1 hình vuông 2*2 hoặc để trống 1 khu đất 2*2.

Hai người anh mải chơi nên đã hối lộ kem để Lola chăn bò 1 mình. Lola muốn biết tất cả có bao nhiêu cách xếp bò thỏa mãn quy tắc trên để đề phòng mọi trường hợp. Vì con số này rất lớn nên hãy giúp Lola tính toán con số này.

Input

Dòng đầu gồm 1 số T duy nhất là số test (T ≤ 111)

T dòng tiếp theo gồm 2 số M, N cho biết kích thước của thảo nguyên (M*N ≤ 30)

Output

Gồm T dòng, mỗi dòng ứng với 1 test là số cách xếp bò của test đó.

Example

Input:
1
1 1

Output:
2

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-07-22
Thời gian chạy:0.284s
Giới hạn mã nguồn:10000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Thank to Nguyễn Trần Nam Khánh and Nguyễn Hoàng Nghĩa

hide comments
2019-07-16 16:10:05
nếu khó quá vào link này surviv.io
2018-11-07 10:32:00
N.D.B
ai chưa AC thì chú ý để mảng rộng hơn( T[100007][100] chẳng hạn) và swap(m,n) khi m>=10 nhé!
2017-12-28 09:55:50
Khá dễ 1 đấm AC
frostpixel aka.How 2 AC
2017-12-17 14:22:28
ez
2017-11-01 10:25:54
kham khảo lời giải:
https://vietcodes.github.io/code/98/
2017-10-02 09:55:17
1 đấm AC :) cda.dev
2017-06-16 03:51:23
ôi ĐM chỉ vì tham biến vs tham trị mà swap sai làm mất 2 lượt NZEC T.T
2017-05-02 04:19:53
from dinh truong lam
Bài trạng thái đầu tiên mà em làm, các bác coi chừng trường hợp n=15 nhé, lúc ý phải swap(m, n) đấy :))
2017-03-23 15:33:24
ngồi đợi mảng hằng lâu vồn
2017-01-14 13:10:03
Code pascal: http://shink.in/ZXL0n
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.