Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

COP3 - Tỉa cây

AnhDQ dạo này rất mê chơi FarmVille trên Facebook, hôm nay ADQ quyết định tô điểm khu vườn của mình bằng một hàng dài gồm N cây xanh, cây thứ i có chiều cao Hi (mét). Tuy nhiên sau một hồi trồng trọt ADQ thấy chưa ưng với đám cây của mình bởi chàng không thích có hai cây liên tiếp nào có chiều cao chênh lệnh nhau quá D (mét). Bằng phép thuật của chiếc đũa thần, ADQ có thể tăng hoặc giảm 1 mét chiều cao của một cây bất kì (trừ hai cây ở hai đầu hàng) với mỗi lần chạm đũa.

Yêu cầu

Hãy tính toán số lần chạm đũa tối thiểu ADQ cần thực hiện để biến hàng cây xanh trở nên ưng ý.

Input

  • Dòng 1: Gồm hai số N, D.
  • Dòng 2: N số H1, H2, ..., HN.

Output

  • Một số duy nhất là số lần chạm đũa tối thiểu, hoặc in ra -1 nếu không có cách tạo ra một hàng cây ưng ý.

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 100
  • 0 ≤ D, Hi ≤ 109

Ví dụ

Input
4 2
1 5 1 4

Output
3

Được gửi lên bởi:AnhDQ
Ngày:2009-11-26
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:RumSC09-R3

hide comments
2017-01-14 13:06:07
Code pascal full 100%: http://shink.in/bBj1z
2012-01-06 15:18:38 Cao Viên Viên
Để time ác quá
2010-08-14 08:19:01 RR
time limit: 0.100s-0.600s ??? có vẻ là lấy thời gian chạy của bài problem setter làm time limit :-<
2009-12-22 15:34:01 AnhDQ
do bộ test có một test bị lỗi nên PS đã bỏ ra và rejudge lại toàn bộ bài nộp, đã có bạn AC, các bạn có thể yên tâm về bộ test ;-) sorry for any inconvenience!
2009-12-22 14:47:42 AnhDQ
@PQV: trình trâu của bạn WA test đã có người qua ;-) bạn có thể yên tâm về bộ test!
2009-12-19 13:59:14 Phạm Quang Vũ
bộ test bài này tác giả lấy ở đâu thế ? mình submit trình trâu mà có vẻ như cũng ko qua đc test bé ? Tác giả xem lại dùm cái
2009-11-28 06:18:18 AnhDQ
@tinhvo:
"HAI cây ở HAI đầu hàng", bạn chưa hiểu thì phải ^^
@khanhptnk:
1. cây có chiều cao âm không ^^
2. đúng như NQA nói :d
2009-11-28 02:53:26 Nguyễn Quang Anh
neu fai giam ve a^m thi giam ve 0 tot hon chu :D

Last edit: 2009-11-28 02:54:25
2009-11-28 00:50:30 Nguyễn Xuân Khánh
Co duoc giam ve so am khong ?
2009-11-27 17:13:17 Con Heo Vang
test thử thế nào đây?
1 vs 5 ko chuyển đc mà thì phải ghi -1 chứ???

Last edit: 2009-11-27 17:13:57
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.